Nieuw heidebeheer Lemelerberg werpt vruchten af

Dankzij een andere manier van heidebeheer krijgt de heide op de Lemelerberg meer variatie. En daar profiteert niet alleen de heide van, maar ook andere planten en dieren. Beheerder van het gebied, Landschap Overijssel, wil daarom het nieuwe heidebeheer ook de komende jaren voortzetten.

Het afplaggen van de heide zoals vroeger gedaan werd, zorgde voor teveel verschraling van de heide. Landschap Overijssel heeft daarom gekozen om de heide op de Lemelerberg anders en beter te onderhouden. Dat doet zij op meerdere manieren: maaien, branden, bekalken, begrazing door schapen en chopperen.

Variatie is gezond
Hans Dijkstra, beheerder: ‘De heide is veel te eentonig geworden door de minimale variatie in jonge en oudere planten. Bovendien groeien er te weinig andere plantensoorten. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, bestaat een gezonde heide niet voor honderd procent uit heide, maar juist uit een combinatie van heide, kruiden en grassen. Dit trekt bijvoorbeeld insecten aan en daar komen weer vogels als de veldleeuweriken en roodborsttapuiten op af. Zandhagedissen vinden juist oude heide aantrekkelijk. Wij brengen de variatie terug waardoor het weer een aantrekkelijk leefgebied wordt voor meerdere planten en dieren.’

Stapsgewijs
Zo krijgen diverse kruiden weer kans door het branden van de heide. Het maaien en chopperen (maaien inclusief bovenste laagje van de grond verwijderen) geeft vooral jonge heide kans om te groeien. Daarnaast zet Landschap Overijssel ook schapen in die de heide op een natuurlijke manier begrazen. Bijkomend voordeel is de natuurlijke bemesting door de schapen en de verspreiding van zaden. Dijkstra: “Het aslaagje dat achterblijft door verbranding geeft voedselverrijking waaronder meer mineralen in de grond. Kruiden gedijen hier goed op. Ook tellen we door het nieuwe heidebeheer nu al meer vogels op de heide vergeleken met een aantal jaren geleden.”

Het nieuwe heidebeheer voert Landschap Overijssel stapsgewijs uit. Ieder jaar wordt een aantal hectare onder handen genomen. “De Lemelerberg is een prachtig terrein om te wandelen. Heel veelzijdig met mooie vergezichten. Met het nieuwe heidebeheer willen we dat ook zo houden of beter gezegd, nog mooier maken. En daar werken wij als beheerder van het landschap hard aan.”

Waardevol Overijssel
Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt de natuur en het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar. In haar eigen 54 natuurterreinen, maar ook bij en met ruim 3.000 grondeigenaren. Dit doet zij samen met ruim 9.500 donateurs, bijna 50 Overijsselse bedrijfsvrienden en ruim 7.000 vrijwilligers. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven op www.landschapoverijssel.nl.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten