Wie wordt de nieuwe junior-stadsdichter?

Het Cultuurplatform Ommen/De Stichting Promotie Ommen gaat op zoek naar een nieuwe stadsdichter en een nieuwe junior-stadsdichter. Een stadsdichter schrijft gedichten over de stad en de gebeurtenissen die daar plaatsvinden. De (junior) stadsdichter van Ommen is in staat om met respect voor de inwoners van Ommen de actuele situatie in Ommen op een ludieke en kritische wijze te verwoorden.

De afgelopen jaren hebben mevrouw Slots, Anton van Dijk, Jannes Kuik, Merel ten Brinke, Miriam Gerrits en Bart Jan de Lange deze titel met verve gedragen. De vraag is wie hen gaat opvolgen?

Het stadsdichterschap is een erefunctie. Organisaties kunnen de stadsdichter vragen een inspirerend gedicht te schrijven bij een bijzondere gebeurtenis. Maar als de (junior) stadsdichter zelf geïnspireerd raakt, kan hij/zij ook op eigen initiatief de pen ter hand nemen. De stadsdichter is ook ieder jaar aanwezig op de landelijke stadsdichtersdag.

Aanmelden
Vindt u dichten leuk en wilt u graag de nieuwe stadsdichter of junior-stadsdichter van Ommen worden? Stuur dan één van uw gedichten vóór 15 februari 2015 naar de gemeente Ommen, t.a.v. Lummy Boer, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg of naar Lummy.Boer-Tigelaar@ommen-hardenberg.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres.

De voordrachten worden beoordeeld door een jury. De winnaars worden voor een periode van twee jaar officieel benoemd als stadsdichter of juniorstadsdichter van de gemeente Ommen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten