Data Rijksvaccinatieprogramma door GGD IJsselland bekend

In maart krijgen ongeveer vijf tot zesduizend kinderen in de regio IJsselland weer een of twee vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinaties beschermen kinderen tegen twaalf ernstige ziektes. Kinderen ontvangen tot hun vierde jaar vaccinaties op het consultatiebureau

Voor naar schoolgaande kinderen zijn er speciale vaccinatiedagen per gemeente. Ouders krijgen hierover twee weken voor de vaccinatiedatum een oproepkaart van het RIVM met daarbij een uitnodiging van GGD IJsselland.

Het gaat om de vaccinaties DTP, BMR en HPV
Alle kinderen in Nederland krijgen een uitnodiging om mee te doen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Als kinderen negen jaar oud zijn (geboren in 2007) krijgen ze twee vaccinaties. De DTP-vaccinatie biedt bescherming tegen de ziektes difterie, tetanus en polio, de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond. Als meisjes twaalf jaar zijn (geboren in 2003) krijgen ze met een paar maanden tussenpose twee keer een uitnodiging voor deHPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Op de website van het RIVM staat een schema waarop te zien is welke vaccinaties op welke leeftijd worden gegeven en tegen welke ziektes ze bescherming bieden. Hier staat ook informatie over mogelijke bijwerkingen.

Aandacht voor ieder kind
De organisatie van het vaccineren is strak waardoor kinderen en hun ouders maar kort hoeven te wachten. Maar soms is er extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld als er een administratieve vraag is, als mensen een andere taal spreken of als een kind gewoon bang is. Medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland hebben hier veel ervaring mee en zorgen dat elk kind de nodige aandacht krijgt, zeker wanneer het kind prikken spannend vindt. Hiervoor is er op iedere locatie een speciale prikplaats.

Data en locaties
GGD IJsselland geeft in de elf gemeenten in IJsselland de vaccinaties op centrale locaties. De planning voor de vaccinatiemaanden maart jl. en september 2016 met locaties en tijden staat op onze website

Telefonisch spreekuur
Soms hebben ouders of kinderen van tevoren een vraag. Bijvoorbeeld over het moment van vaccineren, de vaccinatie op zich of omdat een kind prikangst heeft. Er is hiervoor een telefonisch spreekuur: elke woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoon 038 – 428 16 25.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten