Foto: Dook van Gils

Gezocht: nieuwe groene initiatieven in het Vechtdal

Woensdag 9 maart is de startbijeenkomst van Groene Loper Vechtdal bij Restaurant de Bootsman in Ommen. De Groene Loper is een initiatief van de Provincie Overijssel om bewoners te betrekken bij lokale natuur, landschap en biodiversiteit.

De gedachte is dat door betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen en zorgzaam met de natuur omgaan wordt gestimuleerd. Het is de bedoeling dat de groene initiatieven die er zijn, maar ook nieuwe initiatieven, aan elkaar gekoppeld worden, om zo een ‘loper’ uit te leggen over het gehele Vechtdal, waarvan de natuur profiteert. Het gaat hierbij om initiatieven in de kernen langs de Vecht, dus (helaas) niet in het buitengebied.

Iedereen die een idee heeft voor meer groen in eigen omgeving of natuurontwikkeling, waarmee groepen mensen aan de slag kunnen, kan een aanvraag doen voor een bijdrage binnen de Groene Loper Vechtdal. Voor de beste plannen zijn er in totaal zo’n twintig vouchers à 500 euro te verdelen. De plannen moeten natuurlijk aan bepaalde criteria voldoen. Die criteria zullen tijdens de startbijeenkomst bekend gemaakt worden.

Scholen, organisaties en verenigingen worden van harte uitgenodigd om hun ideeën op het gebied van meer groen langs de Vecht te komen vertellen. Aanmelden voor de startbijeenkomst op 9 maart kan via natuuractiviteitencentrum De Koppel, info@dekoppel.com of telefonisch 0523-273388. Inloop bij Restaurant de Bootsman vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten