LPO vraagt naar maatwerkoplossing

Zoals bekend is per 1 januari van dit jaar de tweede fase van het zogenaamde omgekeerd inzamelen in de gemeente Ommen ingevoerd. Hierbij wordt het restafval niet meer huis aan huis opgehaald maar moet zelf weggebracht worden naar ondergrondse verzamelcontainers.

Bij de voorbereiding van deze tweede fase van omgekeerd inzamelen is door de gemeente expliciet toegezegd dat er een maatwerkoplossing zou komen voor die situaties waarbij extra restafval ontstaat als gevolg van medische omstandigheden. In december 2015 heeft de gemeente Ommen in een brief laten weten dat de gebruikers van een maatwerkoplossing uit het verleden eind januari / begin februari nader geïnformeerd zouden worden.

Echter tot op heden is er nog steeds geen duidelijkheid voor deze groep van inwoners. De Lokale Partij Ommen vindt deze onduidelijkheid en vertraging onaanvaardbaar.  De LPO vraagt het College van Ommen dan ook om binnen twee weken met een definitieve oplossing te komen en de betrokken inwoners hierover te informeren.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten