Start plaatsing ondergrondse containers

ROVA start binnenkort in de bebouwde kommen met het plaatsen van de ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval. Vanaf 1 januari 2016 kunnen inwoners hun restafval zelf wegbrengen naar deze ondergrondse containers. Restafval wordt vanaf dat moment in de bebouwde kommen niet langer huis-aan-huis ingezameld.

Op 1 januari 2016 wordt in de gemeente Ommen de tweede fase van omgekeerd inzamelen van afval ingevoerd. Een belangrijke verandering is dat huishoudelijk restafval vanaf dat moment in de bebouwde kommen niet langer huis-aan-huis wordt ingezameld. Inwoners kunnen restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer. De containers worden op een zo logisch mogelijke plek in de bebouwde kommen geplaatst, bijvoorbeeld aan de rand van een wijk of op een plein bij een supermarkt.

Locaties ondergrondse containers

Tijdens inloopbijeenkomsten zijn de voorgestelde locaties van de ondergrondse containers voor het restafval aan inwoners voorgelegd. ROVA neemt suggesties en opmerkingen van bewoners zoveel mogelijk mee bij het kiezen van de definitieve locaties. Daarnaast is bij het kiezen van de locaties rekening gehouden met de afstand tussen woning en container, de beschikbare ruimte rond de huizen, de ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en de veiligheid bij het legen van de containers.

Start plaatsing ondergrondse containers

ROVA start binnenkort met het plaatsen van de ondergrondse verzamelcontainers in de bebouwde kommen op de locaties waar ROVA geen reacties over heeft ontvangen. De overige locaties worden nog bekeken aan de hand van de binnengekomen reacties. Het plaatsen van de containers wordt dan ook gefaseerd uitgevoerd. De locaties die inmiddels bekend zijn, staan op www.ommen.nl.

Buitengebied

Voor inwoners van het buitengebied verandert er niets. Omdat het plaatsen van ondergrondse inzamelcontainers hier niet efficiënt is, wordt in het buitengebied het restafval ook na 1 januari 2016 iedere vier weken huis-aan-huis ingezameld door middel van de grijze container.

Variabel tarief afvalstoffenheffing

Tegelijkertijd met de introductie van de tweede fase op 1 januari 2016, wordt voor de inzameling van restafval een variabel tarief voor de afvalstoffenheffing ingevoerd. Hierbij betalen inwoners, naast een vast bedrag per jaar, een variabel bedrag per keer dat zij restafval aanbieden. Dankzij deze methode hebben inwoners zelf rechtstreeks invloed op de hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse verzamelcontainers, ontvangen inwoners van ROVA een milieupas. Hiermee wordt het aantal keren dat restafval wordt aangeboden geregistreerd. De huidige grijze container voor restafval wordt na 1 januari 2016 ingenomen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten