Groene organisaties pleiten voor groene ontwerpprincipes in de Regionale Energiestrategie

De energietransitie als motor voor gebiedsontwikkeling met kwaliteit! Hoe? Door groene ontwerpprincipes mee te nemen in de Regionale Energiestrategie. Landschap Overijssel (LO), Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) hebben deze groene ontwerpprincipes vastgelegd in de ‘Wegwijzer Energie in het Overijsselse Landschap’. Maandag 21 september is deze wegwijzer aangeboden aan de besturen van de RES Twente en de RES West-Overijssel en gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel.

Lees verder »

Ontmoetingscentra kosteloos snel inzicht in toekomst met Vitaliteitsscan

De OVKK roept ontmoetingscentra op om gebruik te maken van de regeling vitale en gezonde samenleving door het doen van een vitaliteitsscan. Met de bewezen methodiek, die door DKK Gelderland is ontwikkeld, kunnen ontmoetingscentra door een bezoek van een expert van het Atelier Maatschappelijk Vastgoed advies krijgen hoe gewerkt kan worden richting een gezonde toekomst. Naast het algemene advies, is er voor elk ontmoetingscentrum ook ruimte voor een stukje maatwerk. Zo krijgt elk ontmoetingscentrum de hulp die gewenst is en past bij de organisatie. Aan de scan zijn voor accommodaties geen kosten verbonden. “We hebben hard gewerkt aan hulp voor ontmoetingscentra vanuit de provincie en met de regeling Vitale en Gezonde Samenleving heeft de provincie gehoor gegeven aan onze oproep”, legt voorzitter van de OVKK, Ilse Duursma uit.

Lees verder »

Kijk en doedag Bij `t Olde Manegepeerd

Bijzonder op deze dag is dat vrijwilligers om 11 uur een speciale uitleg geven over de opvang van de uitgewerkte manegepaarden. Kom en neem een kijkje. De gehele opbrengst is voor de uitgewerkte manegepaarden die na een werkzaam leven in de maneges van hun rust genieten.

Lees verder »

Bijna 75.000 euro voor onderzoek Help SMA-patiënten hoesten

Het definitieve eindbedrag van de Ommer goede-doelenactie CaMo & Friends 4 SMA is bekend. Op de kop af is 74.371 euro opgehaald. Het bedrag wordt ingezet voor onderzoek naar deze erfelijke en progressieve spierziekte. De actie die Ommen van haar beste kant liet zien, was een initiatief van de vriendengroep van de ouders van Cato (9) en Moos (7) Lukas. Zij lijden beiden aan SMA (Spinale Musculaire Atrofie).

Lees verder »

Kijk op Kunst XXL: 3 t/m 23 oktober

Gedurende de maand oktober stellen de winkels in het centrum van Ommen ruimte beschikbaar aan de kunstenaars  uit het Vechtdal om hun werken aan het publiek te tonen. Omdat bijna alle evenementen van Vechtdalkunsten dit jaar niet zijn doorgegaan,  wordt de Kijk op Kunst van 2020 wat grootser aangepakt dan andere jaren en met een feestelijke opening op 10 oktober op de Markt te Ommen.

Lees verder »

Aantal coronabesmettingen blijft stijgen; wees alert!

Afgelopen donderdag lieten de Veiligheidsregio IJsselland en de GGD IJsselland weten, dat het aantal besmettingen met het coronavirus sterk is toegenomen in onze regio. Ook het aantal Ommenaren dat positief getest is op het coronavirus blijft stijgen. Om nieuwe, strengere maatregelen te voorkomen is het belangrijk dat we ons blijven houden aan de maatregelen.

Burgemeester Hans Vroomen ziet dat in Ommen, net als in de rest van IJsselland en Nederland, het aantal besmettingen weer stijgt. “Afgelopen weken laten zien dat er bijna dagelijks één of twee positief geteste Ommenaren zijn. Reden om alert te zijn! Gelukkig houden de meeste mensen in Ommen zich goed aan de regels. Toch besef ik dat dit lastig kan zijn. dat neemt niet weg dat ik iedereen oproep om de discipline, die we voor en tijdens de zomermaanden hadden, ook nu in acht te blijven nemen. De strijdt met corona duurt lang, maar alleen als we samen volhouden zullen we deze winnen.”

Voorkom nieuwe besmettingen!

Het aantal nieuwe besmettingen lijkt voor een groot deel voort te komen uit ontmoetingen in de privésfeer. Het blijkt dat privé-feestjes, familieaangelegenheden, werksituaties en bezoeken aan het buitenland een verhoogd risico op besmetting met zich meebrengen.

“Laten we aandacht hebben voor ons gezin, voor de
kwetsbaren om ons heen en voor onszelf. Houd je daarom ook bij contacten met familie en vrienden aan de genomen maatregelen. De gezondheid van ons allemaal is belangrijk en we willen niet terug naar de maatregelen van voor de zomer. Laten we allemaal ons best doen!”, aldus burgemeester Vroomen. Houd je aan de maatregelen.

Samen voorkomen we verdere besmetting van het coronavirus, dus:

• blijf thuis bij klachten en test zo snel mogelijk;
• houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen;
• werk zoveel mogelijk vanuit huis;
• vermijd drukke plekken;
• reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Op rijksoverheid.nl zijn alle geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te lezen.

Opening Natuurbegraafplaats Hoogengraven 3 oktober

In de bossen van Arriën, vlakbij de stad Ommen, ligt natuurbegraafplaats Hoogengraven. Bos, heide, poelen en stuifzand wisselen elkaar af. Medewerker Monique Kranendonk:We zien hier dagelijks wat de natuur met mensen doet. Dat is uiteraard zeer persoonlijk. De openheid van de heide, de geborgenheid van het bos, het water, een gevoel, herkenning in iets wat je ziet, hoort of iets wat je raakt. Wij maken het dagelijks mee en weten inmiddels hoe bijzonder de verbinding met de natuur hier is”

Lees verder »

Uitstel Samenloop voor Hoop Dalfsen zorgt voor grote teleurstelling

In het weekend van 18 en 19 september zou de 2e editie van de Samenloop voor Hoop Dalfsen worden gehouden. Een evenement om stil te staan bij kanker, het leven te vieren en geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Vanaf begin 2019 is een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers bezig geweest met de voorbereidingen hiervoor. Vanwege corona zijn echter veel dingen niet meer mogelijk. Waaronder evenementen. De Samenloop is formeel een vergunningplichtig evenement, dus zijn alle Samenlopen geschrapt. Een grote teleurstelling voor de betrokkenen.

Lees verder »

Herkennen van vogelveren door Evert Ruiter + prijsvraag!

De Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek heeft Evert Ruiter bereid gevonden een avond te komen vertellen over vogelveren. De in Zwolle woonachtige ecoloog heeft jaren in Ommen gewoond en is bekend met het hele Vechtdal. Voor de Vechtstreek houdt hij regelmatig lezingen en excursies. Herkennen van vogelveren vindt plaats op donderdag 19 september.

Lees verder »

e-BATTLE: Ommense leerlingen in de strijd tegen energieverspilling!

In het educatieve project de e-BATTLE gaan leerlingen van Overijsselse basisscholen de strijd aan met energieverspilling. Gewapend met een zelf opgezette energiebesparingscampagne inspireren zij hun medeleerlingen, ouders en buurtgenoten om zuinig om te springen met energie. Zo maken zij zich sterk voor hun eigen duurzame toekomst. Gaan leerlingen uit Ommen de strijd aan?

Lees verder »

Nieuwe naam Gereformeerde basisschool De Uitleg Dalfsen

Vrijdag 11 september 2020 is de nieuwe naam onthuld van de Gereformeerde basisschool De Uitleg in Dalfsen. Vanaf vandaag zal de basisschool, gevestigd aan Nieuwe Uitleg 2, als ‘De Vuursteen’ verder gaan. Na een prachtige metamorfose van het schoolplein en een complete interne verbouwing, past daar ook een nieuwe sprankelende naam bij. Met alle leerlingen en leerkrachten is de onthulling op feestelijke wijze gevierd.

Lees verder »

Tegen alle trends in bouwt en verhuist Saxenburgh een nieuw ziekenhuis in coronatijd

Na maanden van uitstel vanwege corona, is het zover. Van 17 tot en met 19 september verhuist het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg  naar het Saxenburgh Medisch Centrum. In een tijd dat er juist sprake is van krimp in ziekenhuisland mag dit bijzonder genoemd worden. Het verhuizen van een ziekenhuis is op zich al een logistieke uitdaging. Corona en de daarmee gepaard gaande anderhalve meter maatschappij doen hier nog een schepje boven op.

Lees verder »

Kachel FM gaat rondtoeren met eigen bus

HOONHORST – Afgelopen weekend is de nieuwe ludieke promotievideo van vriendengroep en muziekweekend Kachel FM online gezet. Deze altijd veel (vorig jaar ruim 250.000 keer) beken video is inmiddels een traditie geworden. In het verhaal van deze video gaan ze op zoek naar alternatieven voor hun tent, omdat ze het niet zien zitten om vanwege de corona op een kleine tent over te gaan.

Lees verder »

Hoogste punt nieuwbouw CCO officieel gemarkeerd met vlag

Met het hijsen van een bouwvlag is woensdagmorgen 2 september 2020 het hoogste punt gemarkeerd van de nieuwbouw van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). Deze eer was weggelegd voor wethouder Ko Scheele. Dat deed hij in tegenwoordigheid van de aannemer Bas Herbrink van het bouwbedrijf Salbam uit Vilsteren en het bestuur van het CCO.

Lees verder »

Update droogte: grondwaterstanden herstellen verder dankzij buien

De buien van de afgelopen periode geven verdere verlichting voor de droogte in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Binnen dit gebied viel in augustus meer dan het langjarig maandgemiddelde aan neerslag. Hoewel er regionale verschillen zijn, is dit goed terug te zien in de grondwaterstanden. Die zijn aan het herstellen. De wateraanvoer schommelt momenteel tussen lokaal geen aanvoer en lokaal maximaal 60 procent van de aanvoercapaciteit.

Lees verder »

Plaatsen portalen zebrapaden Julianastraat uitgesteld

Het plaatsen van de portalen boven de zebrapaden in de Julianastraat is uitgesteld tot september. In de oorspronkelijke planning stond het plaatsen van de portalen boven de zebrapaden in augustus. Maar door de vertraging in de levering van de materialen en een extra noodzakelijke keuring kan pas in september begonnen worden met deze werkzaamheden.

Lees verder »

Rabobank Vaart en Vechtstreek zet zich in voor het behoud van clubs en verenigingen

Clubs en verenigingen in heel Nederland, maar ook in de gemeente Dalfsen, Ommen, Hardenberg en de plaats Hasselt hebben het door de coronacrisis moeilijk. Doordat leden niet of beperkt bijeen mogen komen staat hun toekomstbestendigheid onder druk. Vanaf 31 augustus start het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport. Clubs en verenigingen worden dan opgeroepen om campagne te voeren om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank Vaart en Vechtstreek stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te verwezenlijken. Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit. 

Lees verder »

Samen op zoek naar oplossingen voor een klimaatbestendig Vechtdal

30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen voor aan de lat staan. De komende drie jaar onderzoeken zij samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing om in de toekomst droge voeten te houden in het Vechtdal. U bent van harte welkom hierover meer te horen tijdens startbijeenkomsten in Dalfsen, Zwolle en digitaal. Het project Veilige Vecht is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Lees verder »

6 veelgestelde vragen over CoronaMelder tijdens praktijktest in Overijssel

De praktijktest van CoronaMelder in Overijssel is in volle gang en de app is al ruim een miljoen keer gedownload. Voor sommigen was het installeren van de app eenvoudig, anderen kregen hier hulp bij via de Helpdesk CoronaMelder.

De helpdesk beantwoordde ook veel vragen over de werking van de app, privacy en op welke telefoons CoronaMelder werkt. In dit artikel zetten wij 6 veelgestelde vragen op een rij.

Lees verder »

Geen Open Monumentendag in Ommen

De organisatie van de Open Monumentendag in Ommen heeft alle evenementen die op zaterdag 12 september zouden worden gehouden afgelast. Gezien de huidige coronaregels acht het bestuur van de stichting Open Monumentendag het niet verantwoord de Open Monumentendag door te laten gaan.

Lees verder »