Bijstandsgerechtigden in gemeente Coevorden ontvangen voor 1 april 200 euro energietoeslag

Het college van de gemeente Coevorden besloot onlangs dat huishoudens in de gemeente die een bijstandsuitkering ontvangen, uiterlijk 1 april 200 euro energietoeslag op hun rekening krijgen bijgeschreven. In december kondigde het Rijk al aan dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag van 200 euro krijgen. Dit geld krijgen ze via hun gemeente.

 

Lees verder »

Provincie en gemeente willen sneller woningen bouwen, met oog voor kwaliteit en leefbaarheid

Gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel was onlangs op werkbezoek in Bergentheim. Ze bekeek hier de woningbouwlocatie ‘Möllincksvaart’. Het plan is om hier tot 2030 ongeveer 150 woningen te bouwen. Wethouder Martijn Breukelman praatte de gedeputeerde bij over de ambitie om sneller en meer woningen te bouwen: tot 400 woningen per jaar. Samen met de provincie Overijssel zoekt de gemeente naar een balans tussen sneller bouwen en kwaliteit van de woonomgeving. Om hiervoor een aanpak te ontwikkelen, starten gemeente en provincie een pilot ‘Ruimte voor woningbouw’.

 

Lees verder »

Oekraïense vluchtelingen in voormalig ING-kantoor Hardenberg

Het voormalige ING-kantoor aan de Bruchterweg in Hardenberg wordt ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De eigenaar stelt het gebouw hiervoor beschikbaar en maakt het gebouw geschikt. Er is plek voor ongeveer 50 mensen. Het gebouw wordt vanaf deze week aangepast en ingericht.

 

Het kabinet heeft alle 25 Nederlandse veiligheidsregio’s gevraagd om 2000 opvangplekken te regelen voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan moet de helft op korte termijn beschikbaar zijn. De gemeenten in de veiligheidsregio’s moeten hiervoor opvangplekken inrichten. De gemeente Hardenberg is daarom op zoek gegaan naar plekken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Lees verder »

Ommen pakt wegenonderhoud groot aan

De gemeenteraad heeft besloten om in de periode 2021 tot en met 2024 jaarlijks €100.000 extra toe te voegen aan het wegenbudget voor groot onderhoud. Dit is vastgesteld in de perspectiefnota 2021 – 2024. Hiermee komt het budget in 2024 op het gewenste niveau om de wegenareaal beter op orde te brengen. En qua kwaliteit op termijn in lijn te krijgen met het vastgestelde Integraal Beheerplan Openbare Ruimte.

 

Lees verder »

Gemeente Ommen tekent overeenkomst voor bouw woningen Haven Oost

Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst tussen gemeente en OCB is groen licht gegeven voor de bouw van 64 ‘stoere woningen’ in het plangebied Haven Oost. Eigentijdse ‘pakhuizen’ en woningen in loodsstijl die je nog niet eerder zag in Ommen. Een vernieuwend concept dat wonen, werken en recreëren met elkaar combineert.

 

Onderdeel van de overeenkomst is ook de overdracht van de voormalige spuiterij aan de gemeente. Het doel is om dit om te bouwen tot een gemengde bestemming voor wonen, werken en horeca.
De woningen worden door OCB aangeboden via de verkoopwebsite www.havenoostommen.nl. De komende
maanden wordt de interesse gepeild in de verschillende woningen, ook kunnen geïnteresseerden nog
meedenken over de ontwikkeling. Na de zomer gaan de eerste woningen in verkoop. OCB realiseert dertien starterswoningen met een maximale vrij-op-naam prijs van 250.000 euro. Hiervan zijn er acht grondgebonden en vijf in de vorm van een appartement. Verder bouwt OCB dertien appartementen in de vrije sector huur.

Meer informatie op de website woneninommen.nl.

Taxatiemiddag in hotel De Zon in Ommen

 

In Hotel De Zon in Ommen vindt vrijdag een taxatiemiddag plaats. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar oude boeken zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.

De in den lande bekende taxateur werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling.

Molendijk: “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail.”

De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot vijftig euro. “U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf tweehonderd euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.”

Bezoekers zijn van harte welkom en worden ontvangen in het restaurant van het hotel, aan de Voorbrug 1 van 14.00 tot 16.30 uur. Vrije inloop zonder afspraak.

 

Voor meer informatie: www.molendijkboeken.nl.

 

H2O Pro doorbraak tegen kalkaanslag

Kalkaanslag kan voor veel problemen zorgen. Apparaten gaan kapot en hebben minder rendement. In de badkamer hecht kalk zich op de tegels en douchewanden. In de cv-ketel zorgt kalkaanslag voor verspilling van gas. H2O Pro voorkomt kalkaanslag op duurzame wijze, zonder zout, zonder stroom, zonder afvalwater en zonder iets aan het water toe te voegen.

Lees verder »

Subsidie voor 26 evenementen rond Hardenberg

In 2022 krijgen 26 evenementen een subsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal keert de gemeente bijna 170.000 euro uit aan organisatoren van evenementen. Wethouder Nico Lansink Rotgerink: “Een bruisende evenementenkalender is belangrijk voor onze gemeente. Want evenementen zorgen voor economische spin-off en promotie voor gemeente Hardenberg. We dagen organisatoren van evenementen uit om vernieuwende en unieke evenementen te organiseren.”

 

De gemeente Hardenberg stelt elk jaar geld beschikbaar om evenementen te ondersteunen. Met ingang van 2022 is hiervoor 150.000 euro per jaar beschikbaar. Voor een specifiek groot evenement is bovendien nog eens 50.000 euro beschikbaar. Organisatoren van evenementen kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen. Met de evenementensubsidie daagt de gemeente organisatoren uit om vernieuwende evenementen te organiseren met een uniek karakter. De aanvragen worden dan ook getoetst aan een aantal voorwaarden.

Lees verder »

Reestlandhoeve wint D66 Vechtdal duurzaamheidsprijs

De Reestlandhoeve, een wijngoed en zorghoeve in Balkbrug, heeft de D66 Vechtdal Antoinette-Stegeman-Drijber duurzaamheidsprijs gewonnen. Dit duurzame bedrijf, waarin volgens de jury het ‘respect voor natuur en mens’ in alle geledingen is terug te vinden, kreeg de prijs uit handen van D66 Tweede-Kamerlid Kiki Hagen. Hagen kwam speciaal voor de gelegenheid, én voor een goed gesprek over luchtvaart, mbo-onderwijs en circulaire economie naar het Oude Station in Dalfsen.

 

Lees verder »

Start realisatie nieuwe en cruciale stuw in Balkbrug

De afgelopen jaren was er in Balkbrug herhaaldelijk sprake van wateroverlast. Om dit terug te dringen heeft de gemeente Hardenberg diverse maatregelen in en rondom Balkbrug uitgevoerd. De laatste daarvan staat nu op het punt van beginnen. Namelijk de realisatie van een stuw aan de zuidkant van Balkbrug, nabij Veldzicht.

 

Vanaf 2014 kwamen er meldingen binnen van bewoners over wateroverlast in een aantal straten in Balkbrug. Naar aanleiding van deze meldingen organiseerde de gemeente Hardenberg een bewonersavond en zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd met als doel het oplossen van de wateroverlast in Balkbrug.

Lees verder »

Ben Cramer naar Ommen

Het bestuur van de stichting Ommer Bissingh Evenementen en haar commissies hebben de data vastgesteld voor het seizoen 2022. Het is voor het eerst sinds de corona-uitbraak in het voorjaar van 2020 dat er evenementen onder de vlag van de Ommer Bissingh worden georganiseerd. Zanger Ben Cramer zal de Bissinghdagen opluisteren.

Lees verder »

Ruim twee ton subsidie ‘Gezond in Coevorden’ beschikbaar

De gemeente Coevorden heeft in 2022 ruim 200.000 euro subsidie beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of gezondere leefstijl of de bewustwording hierover bevorderen. Wie een initiatief heeft dat daaraan bijdraagt, kan op de website van de gemeente kijken of dit voldoet aan de voorwaarden en als dat het geval is de subsidie aanvragen.

 

De subsidieregeling komt voort uit het beleid ‘Samen voor een gezonder Coevorden’ en het Sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’.

Samen met veel partners werkt de gemeente Coevorden aan een gezonde leefomgeving waar jong en oud met plezier bewegen. De ambities en doelen binnen dit akkoord sluiten aan bij de lopende programma’s zoals Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG), Kansrijk Opgroeien en het project ‘Aan de slag met preventie’. Wethouder Joop Brink roept inwoners op om deze subsidiemogelijkheid te benutten: “In voorgaande jaren is er al heel veel moois met hulp van deze subsidie tot stand gekomen. Dat willen we dit jaar graag nog verder uitbreiden.”

Auteurs komen naar basisscholen in Hardenberg

Traditiegetrouw bezoeken jeugdboekenschrijvers ook dit jaar basisscholen in de gemeente Hardenberg. Dit is een project dat georganiseerd wordt door Bibliotheek Hardenberg in opdracht van de Stichting Kind en Cultuur Hardenberg en de Culturele Commissie Avereest, die deze bezoeken bekostigen. 

Lees verder »

Herhaalprik 70-plussers in Multifunctioneel Centrum Carrousel Ommen

De omikronvariant van het coronavirus is minder ziekmakend dan eerdere varianten en de besmettingsgolf neemt af. Toch blijven kwetsbare groepen een groter risico lopen om ernstig ziek te worden. Minister Kuipers nodigt deze groepen daarom uit voor een herhaalprik. Vanaf 8 maart kan dat in eigen gemeente bij Multifunctioneel Centrum Carrousel Ommen.

 

Vandaag (vrijdag 4 maart) worden de eerste herhaalprikken gezet op de vaste priklocaties in Deventer, Hardenberg en Zwolle. De week erna kan dit – na het maken van een afspraak – ook bij de dichtbij locatie Carrousel in Ommen. Van 8 maart tot in ieder geval eind april gelden hier de volgende openingsdagen en -tijden:

· Dinsdag
– 9.00-14.30 uur herhaalprikken (alleen op afspraak)
– 14.30-16.30 uur 1e en 2e prik en boosterprik (vrije inloop)
· Woensdag
– 12.00-17.30 uur herhaalprikken (alleen op afspraak)
– 17.30-19.30 uur 1e en 2e prik en boosterprik (vrije inloop)

 

De herhaalprik wordt alleen op afspraak gezet, omdat dan – voor de beste werking van het vaccin – kan worden gekeken of de laatste vaccinatie of coronabesmetting minstens drie maanden geleden was. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om in Ommen een eerste of tweede prik (vanaf 5 jaar) of de boosterprik (vanaf 18 jaar) te halen. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht: 0800-7070.

Nieuwe huisstijl bij FC Ommen

Bij FC Ommen wordt hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Er zijn meerdere zaken afgerond, zoals logo, tenue, reclameborden, vlaggen en banieren en de fotowanden in zowel de bestuurskamer, alsmede het clubhuis.

 

Dit alles is tot stand gekomen in samenspraak met sponsorcommissie, kledingbeheer en commissie cultuur en historie van de fusieclub. Nog steeds wordt gewerkt aan het vervolmaken van de huisstijl, met vanzelfsprekend respect en verwijzing naar de historie van de moederverenigingen OZC en OVC ’21.

“Dankzij het vakmanschap van Henk Pasman (erelid OVC ’21) en Herman Roerink zijn enkele eerste steenleggingen verplaatst en ingepast in het clubgebouw van de fusieclub op Westbroek”, aldus het persbericht. Hieronder de eerste steen van het thuishonk van OVC ’21 op sportpark De Rotbrink, gelegd door wijlen baron Philip van Pallandt. Ook de eerste steenlegging van het overleden erelid Dries Bult van OVC ’21, dat terug te vinden was op gebouw De Spil de voormalige thuishaven van OVC ‘21, is herplaatst. Zoals ook de eerste steenlegging van Henk Robberse, voormalig voorzitter van OZC, een prominente nieuwe stek heeft gekregen. Leen Pasman heeft de taak op zich genomen om de van Pallandsteen opnieuw in te schilderen. Daarnaast is een historische steen bijgeplaatst, afkomstig is van het oude OVC-gebouw uit het Laar, tegenwoordig de kinderboerderij. “Zo blijft de lokale voetbalhistorie levend en krijgt het clubgebouw van FC Ommen meer cachet, karakter en statuur.”

Heskamp blijft trainer FC Ommen

Tijdens het seizoen 2022-2023 staat Yves Heskamp opnieuw als hoofdtrainer voor de eerste selectie van FC Ommen. De in Meppel woonachtige oefenmeester heeft aangegeven dat het hem uitstekend bevalt op Westbroek.

 

Lees verder »

Waterstand in de Vecht weer normaal

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) constateert dat de waterstand in de Overijsselse Vecht (zoals op de foto bij Dalfsen) normale waarden heeft bereikt. De hoge waterstand in de Vecht zorgde afgelopen dagen voor aangescherpte aandacht van het waterschap. Dat deed het waterschap door de dijk twee maal daags de inspecteren. Deze inspectie is niet meer nodig.

 

Lees verder »

Unieke vuurstenen bijlen gevonden bij opgravingen in Collendoorn

Bij opgravingen in Collendoorn zijn drie grote vuurstenen bijlen gevonden. De bijlen komen uit de Trechterbekerperiode (3400-2750 voor Christus).

 

Het gebeurt bijna nooit dat zulke vondsten worden gedaan bij archeologisch onderzoek. De plek waar de bijlen zijn gevonden wordt verder onderzocht. Mogelijk kan dit meer vertellen over de mensen die er 5.000 jaar geleden hun bijlen achterlieten.

Lees verder »

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen Hardenberg 2022 online

Vanaf vrijdag 25 februari is de digitale stemwijzer MijnStem voor de gemeenteraadsverkiezingen in Hardenberg live. De lokale stemwijzer helpt inwoners bij het maken van hun stemkeuze.

 

Aan de hand van 21 stellingen krijgen zij inzicht in de standpunten van de 8 politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen en zien ze welke partij het dichtst bij hun eigen opvattingen ligt.
Inwoners kunnen de stemwijzer invullen via www.mijnstem.nl/gemeentehardenberg. MijnStem heeft de lokale thema’s geïnventariseerd, en gekeken welke plannen de partijen voor de gemeente hebben. Op basis hiervan zijn de stellingen voor de stemwijzer bepaald. De stellingen in de stemwijzer laten vooral zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Zodat inwoners weten wat er te kiezen valt. Ook is er per stelling een toelichting van elke partij te lezen.

De stemwijzer is toegankelijk voor blinden en slechtzienden. De stemwijzer is geschreven in duidelijke taal. Laaggeletterde inwoners kunnen op bepaalde woorden in een stelling een toelichting krijgen.