Jongerencentra in Hardenberg krijgen bewijs voor gezonde voeding

Jongerencentrum Next Level in Hardenberg en Upstairs in Dedemsvaart haalden het ‘topprestatiebewijs’ voor gezonde voeding. JOGG-TeamFit coach Kenny Kersjes reikte het bewijs op eind november uit.

 

Om het bewijs te krijgen moesten de jongerencentra regels bedenken. Regels die zorgen voor een gezonde omgeving. Ook moesten verschillende ongezonde producten worden vervangen door gezonde producten. Kenny Kersjes van JOGG-TeamFit heeft de centra hierbij geholpen.

Ommen ontvangt bijdrage van Rijk voor tijdelijke woningen

Er is onlangs een eerste subsidieaanvraag toegekend voor flexibele woningbouw aan gemeente Ommen door minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Gemeente Ommen is één van de dertien gemeenten die de subsidie ontvangt.

 

Lees verder »

Bungalowpark De Roskamp in Loozen wordt noodopvanglocatie voor asielzoekers

De gemeente Hardenberg gaat zes maanden lang maximaal honderd asielzoekers en statushouders opvangen in Bungalowpark De Roskamp in Loozen. Dat heeft het college van B&W besloten.

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft afspraken gemaakt met de eigenaar van het park en richt het bungalowpark in als tijdelijke noodopvanglocatie. Hiermee voldoet de gemeente Hardenberg aan de landelijke opdracht om op korte termijn noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen.

In Nederland is een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Daarom moet elke Veiligheidsregio in Nederland 450 noodopvangplekken voor asielzoekers regelen. Deze plekken worden over de gemeenten in de Veiligheidsregio verdeeld. Dit betekent dat de gemeente Hardenberg voor 86 noodopvangplekken zorgt. Het gaat dan om een tijdelijke opvanglocatie waar asielzoekers onderdak, een bed en basisvoorzieningen krijgen.

Ideeënbijeenkomst voor het centrum van Dedemsvaart op 30 november

De gemeente gaat samen met de inwoners en ondernemers aan de slag met een vernieuwd Masterplan voor het centrum van Dedemsvaart. “Een plan dat goed past bij de wensen en ideeën die we vandaag de dag hebben”, aldus de gemeente Hardenberg.

 

Voor belangstellenden die willen weten hoe het plan er nu uitziet en wensen of ideeën hebben, is er op woensdagavond 30 november 2022 een ideeënbijeenkomst. De bijeenkomst is van 19.00 en 21.00 uur in De Antenne aan de Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart.

Lees verder »

Mini-college grote accu’s, mestvergisting en pyrolise bij ANV De Ommer Marke

De Agrarische Natuurvereniging De Ommer Marke houdt dinsdag 29 november haar jaarvergadering. Dit zal zijn om 20.00 uur in De Kern aan de Bouwstraat 23 in Ommen.

Tijdens de avond houdt melkveehouder Remco de Vos uit Lemelerveld een korte presentatie over de uitkomsten van de pilot Energie van Eigen Erf op zijn bedrijf. Wat heeft de pilot zijn bedrijf opgeleverd en wat kunnen anderen hier van leren?
Centraal op het programma staat een mini-college grote accu’s, mestvergisting en pyrolise door Martijn Beerthuizen, operationeel directeur bij SophSys BV in Sneek, een gerenommeerd bedrijf in de ontwikkeling van groene energie met bijzondere expertise in pyrolise en grote accu’s. Beerthuizen is daarnaast ook verbonden als lector op het gebied van groene brandstoffen en motoren aan de staatsuniversiteit van Marioepol in Oekraïne.
Na afloop van dit mini-college weten toehoorders wat de voor- en nadelen van een grote accu zijn en heeft men inzicht in de berekening van de benodigde capaciteit, waarmee kosten bespaard kunnen worden. De verschillen tussen de accu-types die nu voor handen zijn komen ook aan bod, zodat men aan het eind van de avond over voldoende informatie beschikt om zelfstandig te kunnen beslissen over de eventuele aanschaf van een grote accu.
Als pyrolise-expert gaat Martijn Beerthuizen verder in op de verschillen tussen mestvergisting en pyrolise en de mogelijkheden van beide technologieën op het platteland.
Na afloop is er gelegenheid tot vragen en napraten onder het genot van een drankje.
Vanwege het grote maatschappelijke belang van de energietransitie is deze avond vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Opgave is wel gewenst via secretariaat@ommermarke.nl.

 

(Ingezonden bericht)

Schrijver Ronald Giphart treedt op in Ommen

Schrijver Ronald Giphart komt zaterdag 26 november naar de Bibliotheek in Ommen. Giphart is één van de bekendste hedendaagse Nederlandse literaire schrijvers. Hij gaat het vooral over zijn werk hebben. Ook zal hij ingaan op de thema’s vitaliteit, ouder worden en leefstijl.

 

Lees verder »

Jongeren hebben steeds vaker schulden, gemeente zet TikTok in

Veel Nederlanders hebben geldzorgen. Maar ook steeds meer jongeren raken in de schulden. Het gevaar? Dat je denkt en zegt: het komt wel goed. Veel mensen en ook jongeren wachten te lang met hulp zoeken. Ook in de gemeente Coevorden horen ze steeds vaker dat mensen al op jonge leeftijd schulden hebben. Ze zet op termijn TikTok in.

 

Lees verder »

Vijf inwoners onderscheiden door het Carnegie heldenfonds Dalfsen

In de gemeente Dalfsen vond op 11 maart een ernstig ongeluk plaats. Meerdere omstanders handelden daadkrachtig waardoor mensenlevens gered zijn. Voor dit handelen kregen Erik de Roo en Sven van Brakel een bronzen legpenning toegekend door het Carnegie Heldenfonds. Daarnaast sprak het Heldenfonds waardering uit voor de inzet van Lizet de Roij, Anne Hendriks en Lars Gruben. De onderscheidingen zijn door burgemeester Erica van Lente uitgereikt tijdens een besloten bijeenkomst eerder deze maand in het gemeentehuis van Dalfsen.

Lees verder »

Interactieve tentoonstelling de Democratiefabriek in gemeentehuis van Hardenberg

De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling waarin jongeren meer leren over democratie. En over het vormen van een eigen mening. De tentoonstelling is afgelopen dinsdag begonnen en duurt tot en met morgen in het gemeentehuis van Hardenberg. Het wordt georganiseerd door de gemeenteraad, de provincie Overijssel en Vizier.

 

Het wordt deels begeleid door studenten Onderwijsassistent van het Alfa-college. Op lesdagen komen basisschoolleerlingen langs voor de tentoonstelling. Op zaterdagochtend 19 november is de Democratiefabriek open voor publiek. Deelname is gratis.

Hardenberg wil proef met asielzoekerscentrum als normale woonwijk

Zie het asielzoekerscentrum (azc) als een normale woonwijk van de stad Hardenberg. Een wijk waarin iedereen meedoet. Waar bewoners naar elkaar omkijken. Elkaar verder helpen. En zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst. Die oproep doet het college van B&W van Hardenberg aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten regels en patronen worden losgelaten. Onze burgemeester en wethouders willen hiervoor in het AZC Hardenberg een proef starten. En vragen om de hulp en inzet van het ministerie.

Lees verder »

Yoko Heiligers komt naar de Bibliotheek in Ommen

Kinderboekenillustrator en -schrijfster Yoko Heiligers, bekend van onder meer de boeken Dokter Diertje en Mama, wat zit er op mijn kop?’ komt op woensdag 16 november naar de Bibliotheek Salland, vestiging Ommen. Yoko Heiligers gaat vertellen over hoe je een boek maakt en zet de kinderen ook zelf aan het werk.

 

Lees verder »

Uitnodiging bijeenkomst toekomst schoolgebouwen Dalfsen

De schoolbesturen en de gemeente Dalfsen hebben de ambitie om stapsgewijs de scholen in de gemeente klaar te maken voor de toekomst. Daarom verkent de gemeente de mogelijkheden om in Dalfsen en Nieuwleusen nieuwe schoolgebouwen te realiseren. Er zijn nog geen concrete plannen. In Dalfsen kijkt de gemeente naar de omgeving van de scholen Het Avontuur en De Polhaar. In Nieuwleusen wordt onder andere het middengebied onderzocht.

 

Dit is volgens direct betrokkenen hét moment om in gesprek te gaan met omwonenden en betrokkenen en te achterhalen wat er leeft en waar rekening mee gehouden moet worden. Hiervoor organiseert de gemeente, samen met de betrokken schoolbesturen, twee informatiebijeenkomsten: Voor Dalfsen in Trefkoele+ vanavond en in Nieuwleusen in De Spil op 15 november. Beide avonden starten om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Aanmelden is zeer wenselijk en kan op www.dalfsen.nl/schoolgebouw.

Lees verder »

Ecoduct over de N340 geopend

Het ecoduct over de N340 bij Ommen is geopend. Dat deden wethouder Alice van den Nieuwboer en gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel samen met schoolkinderen uit groep 5 en 6 van OBS De Dennenkamp.

 

Lees verder »

Kerstmarkt op Kerkplein in Ommen

Het duurt nog wel even, maar Kerstmis werpt zijn schaduw nu al vooruit. Zaterdag 26 november wordt er een kerstmarkt georganiseerd op het kerkplein en in het parochiecentrum van de St. Brigittakerk in Ommen.

 

Lees verder »