Gemeente Ommen betaalt meer mee aan zorgpremie

Inwoners van Ommen met een laag inkomen kunnen ook komend jaar weer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt in samenwerking met Zilveren Kruis. De gemeente verhoogt de maandelijkse bijdrage aan de zorgpremie.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het bedrag dat de gemeente betaalt per verzekerde loopt op tot maximaal 318 euro per jaar. De gemeente Ommen streeft ernaar dat meer inwoners met een laag inkomen gebruik gaan maken van dit aanbod. “We willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen zorg gaan mijden”, aldus wethouder Ko Scheele. “Met de mogelijkheid om naast de basisverzekering uit drie aanvullende zorgpakketten te kiezen, kunnen inwoners een zorgverzekering op maat samenstellen. Bovendien betaalt de gemeente komend jaar meer mee aan de zorgpremie.” De jaarlijkse premiebijdrage van de gemeente per verzekerde is minimaal 162 euro en maximaal 318 euro, afhankelijk van het zorgpakket dat gekozen wordt.

Kostenstijging compenseren
Medio november maken alle verzekeraars hun premies bekend voor de zorgverzekering 2017. De verwachting is dat de maandelijkse zorgpremie gaat stijgen. Door de bijdrage in de zorgpremie te verhogen wil de gemeente de kostenstijging compenseren voor inwoners met de laagste inkomens. Dit jaar maakten 217 inwoners van de gemeente Ommen gebruik van de collectieve zorgverzekering. De helft van de inwoners met een bijstandsuitkering doet mee aan de collectieve zorgverzekering. Ook voor inwoners met een handicap of chronische ziekte die tevens een laag inkomen hebben, kan deelname een forse besparing op de zorgkosten betekenen. Speciaal voor mensen met een handicap en chronisch zieken is een pakket samengesteld waarin vrijwel alle ziektekosten worden vergoed.

Inkomensnorm per gezinssituatie
Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd) geldt dat zij in aanmerking komen als hun netto maandinkomen lager of gelijk is aan € 1.207,00.

Voor samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt deze inkomensgrens op € 1.724,00 netto per maand. Voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd geldt dat zij kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als hun inkomen lager of gelijk is aan € 1.356,00 (voor alleenstaanden) en € 1.852,00 (voor samenwonenden/gehuwden) netto per maand.

De collectieve zorgverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering, een tandverzekering en één aanvullende zorgverzekering. Er zijn drie aanvullende zorgverzekeringspakketten waaruit mensen kunnen kiezen afhankelijk van de zorgkosten, die mensen denken te maken. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en er vindt vooraf geen medische keuring plaats.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten