Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Proef met sloot- en bermmaaisel voor vruchtbare akkers

Als onderdeel van de demo-dag Organisch (rest)Materiaal Als Bodemverbeteraar (OMAB) werd vorige week op het bedrijf van agrariër Bram de Vos uit Lemelerveld kersverse Bokashi uitgereden over zijn land. Organisch materiaal in de bodem heeft alles te maken met bodem en water, twee onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen die op elk agrarisch bedrijf een belangrijke rol spelen bij de opbrengst van gras en gewas. Het helpt voedingsstoffen vast te houden en beperkt de uitspoeling van nutriënten.

Daarnaast zorgt organisch materiaal in de bodem ervoor dat vocht beter vastgehouden kan worden. Belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid én voor het waterbeheer. De Pilot OMAB onderzoekt in vijf jaar hoe beschikbaar organisch (rest)materiaal uit het Vechtdal ingezet kan worden om de plaatselijke bodems te verbeteren. Denk hierbij aan het gebruik van riet en maaisel uit sloten, oevers en bermen om de vruchtbaarheid van akkers en weilanden te verbeteren. Waterschappen en gemeenten (de leveranciers van organisch materiaal) en agrariërs (de ontvangers) kunnen er hun voordeel mee doen, terwijl ook bodem en milieu ervan profiteren.

Bokashi en Bioterra
Afgelopen jaar zijn binnen de pilot de methodes Bokashi (het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’ en fermentering zonder zuurstof inhoudt) en Bioterra (omzetting met zuurstof) onderzocht op vijf locaties in het Vechtdal. Hierbij worden (verschil in) kwaliteit van het eindproduct, kosten en regelgeving onder de loep genomen. Op termijn volgt ook het resultaat van de effecten op de bodem. Op de demo-dag maakten belangstellende, zoals agrariërs, loonwerkers, waterschappers en medewerkers van gemeenten, kennis met Bokashi en Bioterra.

Daarnaast ontvingen zij bij verschillende ‘proattoafels’ informatie over het onderzoek, de gebruikte methoden en de resultaten tot nu toe. De pilot OMAB is opgezet door zeven partijen: Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Dalfsen, gemeente Ommen, gemeente Hardenberg, ANV De Ommer Marke en de Provincie Overijssel. Eurofins-agro, het project Lumbricus en ZON (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) zijn intussen ook aangesloten.

Coalitie Vechtdal
Tevens was Coalitie Vechtdal aanwezig. Dit is een (nieuw) samenwerkingsverband van partijen die werkzaam zijn in het buitengebied. Organisaties, overheden en ondernemers willen elkaar informeren over de projecten en activiteiten in het Vechtdal, met als doel meer samenwerking.

Artikel delen:
Foto's 2
Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Gerelateerde berichten