De Vlierlanden wordt verder uitgebreid

Woonwijk De Vlierlanden in Ommen wordt verder uitgebreid. In mei kunnen belangstellenden zich inschrijven voor één van de 13 kavels in de volgende fase van De Vlierbrink. Particulieren kunnen hier zelf een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning bouwen.

Woningstichting De Veste gaat in De Vlierbink versneld 21 eengezinswoningen voor de sociale huursector bouwen. Met deze uitbreiding van De Vlierlanden wordt weer invulling gegeven aan de doelen in de woonvisie van de gemeente Ommen.

Woonsfeer De Vlierbrink is onderdeel van de nieuwe woonwijk De Vlierlanden in Ommen. In het eerste deel van De Vlierbrink wordt sinds de zomer van 2016 volop gebouwd. De eerste bewoners zijn inmiddels in hun nieuwe huis getrokken. Op dit moment zijn 38 kavels verkocht. Er is nog 1 kavel voor een vrijstaande woning beschikbaar. Op de rest van de kavels rust een optie of er zijn belangstellenden voor. Vanwege de grote belangstelling wordt De Vlierbrink in oostelijke richting verder uitgebreid. De gemeente Ommen heeft dit oostelijke deel samen met woningstichting De Veste uitgewerkt. Het actuele overzicht van de kavels is te vinden op www.devlierlanden.nl.

13 vrije kavels

In het nieuwe deel van De Vlierbrink gaat de gemeente Ommen nog eens 13 kavels in de vrije sector uitgeven. Het gaat om 3 kavels voor een vrijstaande woning. Deze kavels liggen aan de noordoostzijde van het gebied en zijn circa 600 vierkante meter groot. Er worden nog eens 10 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning uitgegeven. Van deze kavels liggen 8 kavels met de voorzijde nabij een watergang. Deze kavels zijn 300 vierkante meter groot. Er zijn 2 kavels met een oppervlakte van 264 vierkante meter. De kavelprijzen in de uitbreiding van De Vlierbrink zijn gelijk aan de prijzen in het eerste deel in De Vlierbrink en staan op www.devlierlanden.nl.

Inschrijven voor een kavel

Belangstellenden kunnen zich in mei inschrijven voor een kavel in dit deel van De Vlierbrink. De start van de inschrijving wordt via gemeentelijke media bekendgemaakt. Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoningen schrijven zich als koppel in. Na de inschrijvingstermijn vindt in het bijzijn van een notaris een loting plaats. De inschrijvers kunnen op basis van de loting een kavel kiezen en een optie nemen.

Optieregeling

Vanaf 1 mei geldt een nieuwe optieprocedure voor alle kavels in De Vlierlanden. Een optie op een kavel in De Vlierlanden kost dan € 400 en is vier maanden geldig. Deze eerste optietermijn kan daarna met 6 maanden verlengd worden tegen € 1.000 optiekosten. Als er geen reservelijst is voor de desbetreffende kavel, kan de optie maandelijks verlengd worden tegen € 100 per maand, met een maximum van 3 maanden. Als tot aankoop van de kavel wordt overgegaan, worden deze optiekosten in mindering gebracht op de aankoopprijs. Voor bestaande optanten die al een optiecontract hebben getekend, blijft de oude optieregeling van kracht.

21 sociale huurwoningen

Woningstichting De Veste gaat in dit deel van De Vlierbrink versneld 21 eengezinswoningen voor de sociale huursector bouwen. Met deze nieuwbouw verruimt De Veste haar aanbod en vergroot zij de mogelijkheid om te verhuizen naar een andere woning. Het gaat om vijf blokken, variërend van 3 tot 5 woningen (10 hoekwoningen en 11 tussenwoningen).

De woningen hebben op de begane grond een woonkamer, open keuken en toilet. Op de 1e verdieping liggen 3 slaapkamers en een badkamer met extra toilet. De 2e verdieping herbergt een ruime zolder die via een vaste trap bereikbaar is. De daken zijn voorzien van zonnepanelen. De huurprijs bedraagt maximaal € 635 per maand. De bouw start rond de zomer. Janssen de Jong Bouw Noord (Hardenberg) gaat de woningen voor De Veste bouwen. De woningen worden nog dit jaar opgeleverd. De inschrijving voor deze huurwoningen start binnenkort via www.veste.nl.

Woonvisie

Met deze uitbreiding van De Vlierlanden wordt weer invulling gegeven aan de doelen in de woonvisie van de gemeente Ommen. In de woonvisie staat dat de gemeente samen met de woningcorporatie wil zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame en levensloopgeschikte woningen in gedifferentieerde wijken. Eind vorig jaar hebben de gemeente Ommen en De Veste afgesproken om de bouw van woningen te versnellen omdat de wachttijden voor een sociale huurwoning oplopen.

Bouwrijp maken gestart

Aannemer Timmerhuis is vorige week in opdracht van de gemeente Ommen gestart met het bouwrijp maken van het oostelijke deel van De Vlierbrink. Als eerste wordt de watergang gegraven.

De Vlierlanden

Woonbuurt De Vlierlanden wordt een duurzame en aansprekende woonwijk waarin het buitenleven centraal staat, met veel aandacht voor groen en water. De Vlierbrink is één van de zes woonsferen in De Vlierlanden. De Vlierbrink heeft een echte dorpse en landelijke uitstraling met zowel vrijstaande woningen als twee-onder-een-kapwoningen en rijenwoningen. In De Vlierbrink is plek voor verschillende woningtypen waardoor een afwisselend beeld ontstaat.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten