ChristenUnie wandelt door Ommerschans

De Christenunie Ommen organiseert op dinsdagavond 11 juli een wandeling door de Ommerschans onder leiding van een deskundige gids. De Christenunie wil zich op deze wijze laten informeren over de betekenis van de Ommerschans en de poging om de Ommerschans op de werelderfgoedlijst te krijgen.

Voor de Christenunie is het van belang ook te worden geïnformeerd over de betekenis van de Ommerschans voor Ommen. De Ommerschans behoort samen met Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord tot de vijf zogenaamde Nederlandse Koloniën der Weldadigheid, in België bevinden zich er ook twee. In 2018 bestaan deze Koloniën 200 jaar. Ze zijn een sociaal experiment uit het begin van de 19e eeuw om armoede te bestrijden. Het idee dat armen uit de stad zelf een nieuw leven konden opbouwen op het platteland vormde de grondslag van de Koloniën van Weldadigheid. Tussen 1818 en 1825 werden er totaal in Nederland en België zeven koloniën gesticht.

Gezamenlijk ontgonnen ze veel hectares vruchtbare landbouwgrond. Wezen, bedelaars, zwervers en prostituees konden gaan werken in deze koloniën. De koloniën deden deels ook als strafkolonie dienst. Zo was de Ommerschans was speciaal voor bedelaars en landlopers die niet vrijwillig gingen. Arbeid, scholing en morele vorming moesten de kolonisten disciplineren. De Ommerschans is nu bezig om samen met de andere koloniën op de werelderfgoedlijst te komen. Die status biedt ook nieuwe kansen voor toerisme en behoud van deze unieke locaties. De ChristenUnie volgt deze ontwikkeling met belangstelling en wil ook weten wat de betekenis voor Ommen en het Vechtdal zal zijn.

Daarom organiseert ChristenUnie Ommen een wandeling. De wandeling start om 19.00 uur vanaf de boerderij van de familie Hiemstra, Balkerweg 72. U wordt gevraag om op tijd aanwezig te zijn. Deelname aan deze wandeling kost € 5,- Leden en belangstellenden kunnen aan deze avond deelnemen door zich aan te melden via secretaris@ommen.christenunie.nl.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten