De Ommerschans; Op weg naar Werelderfgoed?

Een gebied van de omvang van het beschermd dorpsgezicht van Balkbrug wordt voorgedragen om te worden benoemd tot werelderfgoed van de Unesco samen met de overige Koloniën van Weldadigheid. Daarmee zijn de twijfels bij LTO-Noord afdeling Hardenberg en afdeling Ommen en de plaatselijke belangen Vinkenbuurt en Balkbrug weggenomen en is de nominatie een stap dichterbij gekomen.

 
Ondernemers in en rond de Ommerschans hadden twijfels over de gevolgen voor hun bedrijfsvoering als de Ommerschans Werelderfgoed zou worden. Daarom is een klankbordgroep opgericht van LTO-Noord afdeling Hardenberg en afdeling Ommen, plaatselijke belangen Vinkenbuurt en Balkbrug, Staatsbosbeheer, Stichting Participatie en Vereniging Ommerschans. Daarnaast zijn door AtelierOverijssel twee werkateliers gehouden waarin de bewoners en belanghebbenden konden aangeven wat de waarde van het gebied is.

 
Dit heeft geresulteerd in het document ‘De Ommerschans; Op weg naar Werelderfgoed?’ Hierin staat beschreven dat de organisaties de nominatie ondersteunen als onder andere het gebied dat in aanmerking komt voor de nominatie begrensd is tot het beschermd dorpsgezicht. Wethouder René de Vent (Hardenberg): “We hebben nu draagvlak voor de nominatie van de Ommerschans. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben hard gewerkt en hieruit is een mooi advies gekomen wat erg waardevol is bij het vervolg van de nominatie. De  historische structuur, de cultuur historische kenmerken en de natuur blijven daardoor bewaard, waarbij voortdurend rekening gehouden is met de belangen van de ondernemers en inwoners.”

 

 

Wethouder Scheele (Ommen) onderstreept het belang van draagvlak onder de bevolking. “Het verhaal van de Koloniën is een bijzonder verhaal, waard om bewaard te worden voor toekomende generaties. Natuurlijk hebben wij daarbij oog voor de belangen en wensen van de bewoners. Juist omdat het om de broodwinning gaat van vele inwoners willen we daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Met dit manifest wordt we een grote stap gemaakt naar een zorgvuldige en kansrijke nominatie!”

 

‘De Ommerschans, Op weg naar Werelderfgoed?’ is ondertekend door vijf deelnemers van de klankbordgroep en wordt ondersteund door Staatsbosbeheer en Stichting Participatie. De klankbordgroep is in het leven geroepen omdat bedenkingen bestonden over de gevolgen van de nominatie van Ommerschans tot werelderfgoed. Jan Veurink van Vereniging Ommerschans heeft begrip voor de ondernemers: “Zij hebben al te maken met zoveel regelgeving. Daar hebben wij oog en begrip voor. Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven hebben wij de bedenkingen open kunnen bespreken en hebben we oplossingen gevonden.”

 
In het advies van de klankbordgroep zijn ook de resultaten meegenomen van de twee werkateliers, georganiseerd door AtelierOverijssel over de waarde van het gebied Ommerschans. De Ommerschans maakte in de 19e eeuw deel uit van de Koloniën van Weldadigheid van Johannes van den Bosch. Ommerschans was in die tijd een dwangkolonie. In Drenthe konden de mensen die naar de Kolonieen moesten in betrekkelijke vrijheid wonen en werken. Degenen die dat niet aankonden werden overgebracht naar Ommerschans.

 

Maar Ommerschans heeft meer historie dan dat het een onderdeel was van de Maatschappij van Weldadigheid. Op www.ommerschans.nl is de volledige geschiedenis van dit bijzondere gebied te lezen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten