Behoud Van Raaltehuis in Ommen

Op de locatie van Takman IJzerwaren aan de Van Raaltestraat in Ommen wordt een woonzorgvoorziening gerealiseerd. Het bedrijf Takman IJzerwaren verhuist naar bedrijvenpark De Rotbrink. Dat is de intentie van projectontwikkelaar Coresta, de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Takman IJzerwaren en de gemeente Ommen. De vier partijen hebben op woensdag 12 juli 2017 de afspraken hierover vastgelegd. De stichting Van Raaltehuis is betrokken bij de plannen.

Woonzorgcomplex
Op het perceel aan de Van Raaltestraat 24 t/m 26 in Ommen staan het Van Raaltehuis en het bedrijf Takman IJzerwaren. Projectontwikkelaar Coresta wil op dit perceel een kleinschalig woonzorgcomplex voor ouderen realiseren. Het plan gaat uit van een complex met circa 23 wooneenheden rond een binnentuin.

Zorg
Het woonzorgcomplex is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zij kunnen gebruik maken van zorg van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De Zonnehuisgroep wil hierbij zorg leveren op de nieuwe locatie, vanuit haar nabijgelegen locatie De Hoekstee en met vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen en/of scholen.

Behoud Van Raaltehuis
Dankzij deze ontwikkeling blijft de voormalige theologische school het Van Raaltehuis behouden. Dit karakteristieke gebouw wordt gerenoveerd en gaat dienst doen als ontmoetingspek en museum. Daarmee wordt het Van Raaltehuis het kloppend hard van de woonzorgvoorziening. De stichting Van Raaltehuis die zich onder andere inzet voor behoud van het gebouw is betrokken bij de plannen.

Takman naar De Rotbrink
Het Van Raaltehuis is op dit moment eigendom van Rudi Takman van het gelijknamige en naastgelegen bedrijf Takman IJzerwaren. Takman wil het bedrijf verplaatsen naar bedrijvenpark De Rotbrink. Hier heeft Takman de ruimte om verder te groeien.

Intentieovereenkomst
De gemeente Ommen wil medewerking verlenen aan het initiatief door aan de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan te wijzigen. De vier betrokken partijen hebben de afspraken over deze ontwikkeling op woensdag 12 juli 2017 vastgelegd in een intentieovereenkomst. In de overeenkomst spreken de partijen af dat zij de komende tijd alle mogelijkheden onderzoeken om tot een haalbaar plan te komen. De intentieovereenkomst is ondertekend door Peter Schiphorst van Coresta, Joke Mengerink van de Zonnehuisgroep, Rudi Takman van Takman IJzerwaren en Ko Scheele namens het college van burgemeester en wethouders van Ommen.

Namens de stichting Van Raaltehuis was voorzitter Jan Heijink aanwezig bij de ondertekening. Daarnaast ondertekende Takman ook de koopovereenkomst voor de kavel op De Rotbrink.

‘Vier vliegen in één klap’

Wethouder Ko Scheele is verheugd: ‘Hiermee slaan we vier vliegen in één klap. De komst van deze woonzorgvoorziening speelt in op de toenemende vraag naar woon-zorgvoorzieningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Bovendien krijgt deze prominente plek in Ommen een mooie nieuwe invulling én we behouden de cultuurhistorie van het Van Raaltehuis. Voor het bedrijf Takman is dit een prachtige kans om te floreren op De Rotbrink.’

Artikel delen:
Gerelateerde berichten