ZorgAccent organiseert landelijke sportdag Korsakov

Woensdag 13 september organiseert ZorgAccent de inmiddels alweer zesde jaarlijkse sportdag voor mensen met het syndroom van Korsakov. Dit sportieve en gezellige evenement vindt plaats op het terrein van Voetbalvereniging Hellendoorn. Er hebben zich 22 teams, uit gespecialiseerde organisaties verspreid over het hele land, aangemeld.

Sinds verpleeghuis Lückerheide in 2012 het initiatief nam om een landelijke sportdag te organiseren, is dit evenement uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Het doel van de landelijke sportdag is om mensen met het syndroom van Korsakov te laten bewegen, hen een gezellige dag te bezorgen en hen te laten weten dat ze mee tellen in de maatschappij. Tijdens de sportdag ontmoeten begeleiders van een groot aantal organisaties elkaar waardoor ook de kennisuitwisseling tussen organisaties wordt bevorderd.

Samenwerking binnen de gemeente Hellendoorn
Het afgelopen half jaar is een groot aantal medewerkers van ZorgAccent bezig geweest met de organisatie van dit grote sportevenement. Ans Oosterwechel, inhoudelijk coach en cliëntadviseur Korsakov: ‘ We hebben de samenwerking gezocht met de gemeente en met VV Hellendoorn. Zij beschikken niet alleen over de benodigde faciliteiten, maar hebben ook – ieder op hun eigen terrein – een actieve bijdrage  geleverd om dit evenement mogelijk te maken.’

Programma sportdag
Woensdagmorgen tussen 10.00- 10.45 uur worden de 220 sporters welkom geheten met een kop koffie en een plak Twentse krentenwegge. Daarna verzorgen De heer  J. Coes, wethouder van samenleving, zorg en sport van de gemeente Hellendoorn en mevrouw I. Kerkdijk, directeur woonzorg van ZorgAccent, de feestelijke opening van de sportdag. Na de warming up die verzorgd wordt door Ramon Zomer, voormalig profvoetballer bij FC Twente en Heracles, starten de bewoners met de spelronden. Gedurende de dag speelt elk team tien verschillende spelen. Na de prijsuitreiking wordt  tegen 16.30 uur, onder het genot van een muzikaal optreden, de dag afgesloten met een warme maaltijd.

Bewoners en hun familie
Familieleden van bewoners van ZorgAccent die actief meedoen met de sportdag zijn de hele dag uitgenodigd om de sportdag samen met hun naasten te beleven.  Familie van bewoners die niet actief meedoen met de sportdag zijn ‘s middags vanaf 13.30 uur van harte welkom op de locatie waar hun familielid woont. Ans: ’We stemmen met de familie en de bewoner af wat de behoefte en mogelijkheden zijn.  Natuurlijk mogen zij ook als supporter mee genieten van de sportdag.’

Het syndroom van Korsakov
Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een ernstig tekort aan vitamine B1 (thiamine). Dit komt hoofdzakelijk voor bij mensen waarbij sprake is van jarenlang alcoholmisbruik in combinatie met een slecht voedingspatroon. Het syndroom kenmerkt zich door blijvende geheugenstoornissen en problemen met het starten, stoppen en reguleren van gedrag. Mensen zijn niet in staat om hun eigen leven te structuren en om zelfstandig dagelijkse handelingen uit te voeren.

Aandacht voor bewegen binnen ZorgAccent
Mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis wonen, zijn relatief jong en wonen er vaak langdurig. Binnen ZorgAccent hebben alle activiteiten die deel uit maken van het ‘normale’ dagelijkse leven een plek in het gestructureerde dagprogramma van bewoners. Omdat bewegen goed is voor lijf en leden nemen bewegingsactiviteiten hierbij een belangrijke plaats in. Afgestemd op hun behoefte en mogelijkheden nemen bewoners wekelijks deel aan sportactiviteiten zoals zwemmen, wandelen, badminton of verschillende balsporten.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten