Evenementensubsidie aanvragen voor 1 december 2017

Organisatoren van evenementen die in 2018 plaatsvinden, kunnen tot 1 december 2017 een aanvraag indienen voor een evenementensubsidie. Er is subsidie beschikbaar voor grootschalige en kleinschalige evenementen. De evenementen moeten aan criteria voldoen. In totaal is er voor 2018 een budget van € 75.000 beschikbaar.

 

Kleinschalige evenementen 

Voor kleinschalige evenementen is in 2018 een budget van € 55.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 5.000 per evenement. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden criteria waarop het evenement wordt beoordeeld. Eén van de criteria is dat het evenement het culturele, sportieve en/of toeristische klimaat van de gemeente versterkt. Andere criteria die bij de beoordeling worden meegenomen zijn dat het evenement bijdraagt aan de profilering van de gemeente als levendige en aantrekkelijke gemeente en door z’n uitstraling een promotionele meerwaarde heeft, dat het evenement een vernieuwend karakter heeft en bijdraagt aan vernieuwing van de evenementenkalender. Ook moet het evenement door z’n bezoekersstroom bijdragen aan het genereren van bestedingen in de gemeente.

 

Grootschalige evenementen 

Voor grootschalige evenementen is in 2018 € 20.000 beschikbaar. Deze subsidie wordt slechts verleend aan een organisator van een evenement waarbij sprake is van regionale of landelijke uitstraling en van een aantoonbare economische spin-off. Ook moet het evenement bijdragen aan de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Hardenberg. Verder gelden voor grootschalige evenementen dezelfde criteria als voor kleinschalige evenementen.

 

Toetsing

De evenementen worden aan de criteria getoetst, waarbij voor ieder criterium punten zijn te verdienen. De subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatie- en promotiekosten van het evenement. De organisatie dient ten minste 60% zelf bij te dragen in de kosten van het evenement, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring en fondsen. Organisaties die voor het evenement al een andere subsidie van de gemeente hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor de evenementensubsidie.

 

Aanvragen subsidie

Aanvragen voor evenementen in 2018 kunnen tot 1 december 2017 worden ingediend. De subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier dat te vinden is op www.hardenberg.nl/ondernemers/vergunningen-en-subsidies/evenementensubsidie

Artikel delen:
Gerelateerde berichten