Foto: Harry Woertink

Plannen voor opwekking stroom uit molen De Lelie Ommen

De eerste stappen om energie op te wekken met korenmolen De Lelie in Ommen zijn gezet. Het is technisch mogelijk om met de wieken van de oude molen dagelijks nieuwe energie te leveren. Tot deze conclusie kwamen de initiatiefnemers maandag tijdens een informatie en inspiratiebijeenkomst over het verduurzamen van de uit 1846 daterende korenmolen.

Belangrijke vraag daarbij is hoe de toekomst van de korenmolen voor de komende jaren verzkerd is. Daarbij gaat het om de continuïteit en de beschikbaarheid van molenaars en de opvolging van de huidige molenaar. Ook wordt bekeken hoe de financiering van het project rond te krijgen is: van het installeren van de generatoren tot de jaarlijkse exploitatie. Alle vraagpunten worden de komende maanden verder uitgewerkt. Daarvoor wordt onder andere contacten gelegd met Kennispoort regio Zwolle en het Ondernemershuis voor het Vechtdal in Hardenberg. De planning is om dit jaar meer duidelijkheid te krijgen om vervolgens in 2018 groen licht te krijgen voor de uitvoering van het project.

Fluiterbootjes

Als het aan de initiatiefnemers ligt wordt groene stroom aangewend voor het opladen van bijvoorbeeld fluisterbootjes op de Vecht, de toekomstige Vechtzomp en voor ambachtelijke werkplaatsen zoals het bereiden van meel, het zagen van hout en het brouwen van bier. Ook de woningen in de buurt van molen De Lelie zouden in aanmerking kunnen komen voor de schone stroom.

Anton Wolters

Het project om stroom te produceren loopt al enkele jaren, maar kwam nog steeds niet van de grond. Aanjager is molenaar Anton Wolters (58), die de leeftijd heeft bereikt om na te denken over opvolging. Met molen De Lelie maalt Wolters nog dagelijks graan en vergaart er samen met zijn vrouw Rita, die er een natuurlijkwinkel heeft, zijn inkomen mee. Om het bouwwerk als historisch erfgoed te verzekeren van een gezonde toekomst is Wolters van mening dat met de wind veel meer gedaan moet worden door de historische korenmolen in te zetten als energiecentrale.

Ook uit toeristisch oogpunt. Als voorbeeld werd genoemd het op ambachtelijke wijze bakken van brood en koek. Vanuit het (speciaal)onderwijs is volgens Wolters belangstelling getoond. Daarom ook dat dorpencoach voor Overijssel Karola Schroder samen met Wolters een bijeenkomst belegde met belangstellenden, waaronder gemeente, onderwijs, bedrijfsleven, banken, installateurs en molenaars die al met een traditionele molen groene stroom opwekken. Tijdens deze bijeenkomst bleek grote enthousiasme voor het groene stroomproject. Wel temperde wethouder Ilona Lagas enigszins het enthousiasme van molenaar Wolters die overloopt met plannen. Volgens de wethouder moet de uitvoering klein en praktisch gehouden worden.

 

 

Artikel delen:
Foto's 3
Foto: Harry Woertink
Foto: Harry Woertink
Gerelateerde berichten