Nieuwe jeugdnota eind dit jaar klaar

Ter voorbereiding op de nieuwe jeugdnota 2018-2020 van de gemeente Ommen hebben afgelopen periode bijeenkomsten
plaatsgevonden met jongeren en professionals van diverse instanties.


De input uit deze bijeenkomsten wordt verwerkt in de nieuwe jeugdnotitie, die eind dit jaar in het college van B&W wordt besproken en daarna voor besluitvorming naar de raad gaat. Eind september hebben beleidsmedewerkers jeugd van de gemeente tijdens een ‘pizzasessie’ met jongeren gesproken over het leven, wonen, de (sociale) veiligheid op straat en het onderwijs in de gemeente Ommen. De jongeren brachten een aantal  duidelijke punten naar voren voor het jeugdbeleid, zoals uitgaansgelegenheden voor onder de 18 jaar, meer ontmoetingsplaatsen en vermaakplekken, sportactiviteiten,
gebruik van het strandje bij de brug, een bioscoop in het theater en een pannakooi bij De Carrousel en gratis wifi in het centrum van Ommen. Daarnaast hebben beleidsmedewerkers die aan de slag gaan met schrijven van het nieuwe jeugdbeleid samen met wethouder Ko Scheele een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor professionals van diverse instanties die jeugd ondersteunen. Aan de hand van vier thema’s zijn de stakeholders  ‘uit het veld’ met elkaar in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken kwam onder andere dat er een integrale (preventieve) aanpak nodig is van hulpvragen van jongeren door per gezin met één plan te werken. Ook geven de professionals aan dat er meer samenwerking nodig is in het realiseren van nieuwe voorzieningen en het gebruiken van bestaande voorzieningen. Deze samenwerking kan er ook toe leiden dat de professionals beter op de hoogte zijn.

(Bron: Gemeente Ommen)

Artikel delen:
Gerelateerde berichten