Ommen nodigt Hardenberg uit om  gesprek aan te gaan over scheiden der wegen

Wanneer het gemeentebestuur van Hardenberg volhoudt dat men de samenwerking met Ommen wil ontbinden en daarmee ook de gezamenlijke ambtelijke organisatie met ongeveer 600 medewerkers wil opheffen, dan wil Ommen daar op constructieve wijze het gesprek over aangaan en staat open voor een uitnodiging, aldus de gemeente Ommen. 

De gemeente Ommen is van mening dat het besluit van de gemeenteraad en B en W van Hardenberg op onjuiste wetsartikelen is gebaseerd en dat het besluit daarom moet worden teruggedraaid. De afspraken die er liggen tussen beide gemeenten kunnen niet ‘via een harde uittreding’ van Hardenberg worden opgezegd, aldus de gemeente Ommen. Dat kan alleen in gezamenlijk overleg, zo staat in de betreffende wetgeving.

Het besluit van Hardenberg om uit de samenwerking met de gemeente Ommen te stappen, deugt dus juridisch niet en is in strijd met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Die mening, met de bijbehorende juridische argumenten, is per aangetekende brief aangeboden aan de gemeente Hardenberg.

Ommen wil ook dat Hardenberg de persberichten aanpast die over de besluitvorming zijn verstuurd. De daaruit opstijgende beeldvorming klopt niet. Er staan onjuistheden in, zoals het voeren van overleg met de gemeente Ommen over het uit elkaar gaan. Zulk overleg is in die zin nooit gevoerd. Er was slechts de plotselinge mededeling dat ‘Hardenberg had besloten om…’

Burgemeester en Wethouders van Ommen nodigen in de brief tegelijkertijd buurgemeente Hardenberg uit om alsnog het gesprek aan te gaan over de situatie en gezamenlijk naar een breed gedragen en juridisch correcte oplossing te zoeken. Dit in het belang van de inwoners van beide gemeenten maar ook het gezamenlijke ambtenarenapparaat .

 

Bron: Gemeente Ommen

Artikel delen:
Gerelateerde berichten