Bestemmingsplan sporthal Ommen naar gemeenteraad

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor de bouw van de sporthal bij de Carrousel in Ommen aangeboden aan de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, kan de bouw van de sporthal medio 2018 starten. De sporthal kan dan begin 2019 in gebruik worden genomen.

Wethouder Ko Scheele: “Als gemeente hebben we de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor bewegingsonderwijs. We zien dat er vraag is naar extra ruimte om binnen te sporten. Daar geven we met de bouw van deze sporthal invulling aan. Bovendien is het een mooie aanvulling op het aanbod aan sportparken in –hallen in onze gemeente.”

De sporthal wordt tegen het westelijke deel van multifunctioneel centrum Carrousel aangebouwd, aan de zijde van de Dantevijver. Hierdoor kunnen bestaande voorzieningen van de Carrousel ook voor de nieuwe sporthal gebruikt worden. Het Vechtdal College en scholen voor basisonderwijs gaan de sporthal overdag gebruiken. In de avonduren en weekenden gaan sportverenigingen Volco (volleybal) en ZVO (zaalvoetbal) in de nieuwe hal sporten.

Bestemmingsplan gewijzigd

De sporthal past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft in oktober en november van 2017 ter inzage gelegen.

In het ontwerp-bestemmingsplan was een ruim vlak getekend waar de sporthal gebouwd kan worden. Dit vlak is ruimer getekend dan nodig is voor de bouw van de hal. Dit is gedaan omdat de precieze locatie van de sporthal nog niet bekend is.

Naar aanleiding van reacties op het bestemmingsplan, is het vlak waar de sporthal gebouwd kan worden verkleind. De locatie waar nu de skatebaan ligt, zal niet gebruikt worden voor de bouw van sporthal.

Voor het overige zijn er in het bestemmingsplan geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Gemeenteraad

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in de raadscommissie van 8 februari 2018 en neemt op 22 februari 2018 een besluit. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Start bouw

Ondertussen is de aanbestedingsprocedure voor de selectie van een aannemer gestart. Naar verwachting is in maart bekend wie de nieuwe sporthal gaat ontwerpen en bouwen. Volgens de actuele plannen kan de bouw van de sporthal medio 2018 starten zodat de hal begin 2019 in gebruik wordt genomen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten