Digitale aangifte gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen over het jaar 2018  worden op zaterdag 24 februari bezorgd. Degenen die zich voor de gemeente Ommen hebben aangemeld bij MijnOverheid, ontvangen de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal in hun berichtenbox van MijnOverheid. Anderen ontvangen de aanslag per post.

Het gaat om de aanslagen voor onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en/of grafonderhoudsrecht. Op het aanslagbiljet wordt ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak bekendgemaakt. De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies. Ook wordt het geld gebruikt voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. De tarieven van de belastingen worden jaarlijks bij de behandeling van de begroting bepaald.

 

Inloopavonden voor vragen over WOZ

Bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen mensen ook een WOZ-beschikking met de nieuwe WOZ-waarde. Voor het beantwoorden van vragen over deze WOZ-waarde houdt de gemeente een aantal inloopavonden. Wie het niet eens is met de WOZ-waarde, kan een bezwaarschrift schrijven. Maar vaak is dat helemaal niet nodig. Tijdens extra avondopenstellingen bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Ommen kan de gemeente een specifieke vraag snel behandelen.

Iedereen met vragen kan vragen terecht bij een WOZ-medewerker. De extra avondopenstellingen vinden plaats op de volgende data:

  • Maandag 26 februari van 18.00 tot 20.00 uur
  • Donderdag 1 maart van 18.00 tot 20.00 uur
  • Maandag 5 maart van 18.00 tot 20.00 uur
  • Donderdag 8 maart van 18.00 tot 20.00 uur

Ook kan iedereen een vraag tijdens reguliere openingstijden van het gemeentehuis telefonisch stellen. In de meeste gevallen is een vraag direct af te handelen.

Vragen? Gewoon even bellen

De gemeente Ommen wil de dienstverlening rond de afwikkeling van reacties en bezwaren vereenvoudigen en versnellen. Soms zijn er simpele vragen over WOZ-waarde of zijn er onjuistheden in de belastingaanslag te melden. In die gevallen is het niet nodig een bezwaarschrift te schrijven. De gemeente kan wellicht de vraag of opmerking telefonisch oplossen. Daarom heeft de gemeente Hardenberg zich voorbereid op snelle afhandeling van bezwaren.

Inwoners/ondernemers kunnen bellen met de gemeente (14 0523) of via facebook/twitter aangeven dat ze gebeld willen worden. Zij krijgen vervolgens direct een WOZ-medewerker aan de telefoon om het bezwaar te bespreken. De taxateur beoordeelt daarna het bezwaar en controleert daarmee de WOZ-waarde. Vervolgens neemt de taxateur opnieuw contact op om de uitkomst te bespreken. Als het nodig is, komt de taxateur langs om de uitkomst te bespreken. De uitkomst wordt per mail of post bevestigd.

Deze manier van werken heeft zowel voor inwoners of ondernemers als voor de gemeente voordelen. Zij hoeven geen brief te schrijven en de gemeente kan de reactie snel afhandelen. De gemeente hanteert deze werkwijze van 26 februari tot en met 26 maart 2018. Indien nodig is daarna nog tijd om officieel bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Daarom heeft de gemeente Ommen zich voorbereid op snelle afhandeling van bezwaren via de telefoon en social media. Deze manier van werken heeft zowel voor bewoners of ondernemers als voor de gemeente voordelen. Zij hoeven geen brief te schrijven en de gemeente kan de reactie snel afhandelen.

 

Meer weten over de gemeentelijke belastingen?

Alle informatie over de gemeentelijke belastingaanslagen 2018 zijn te vinden op www.ommen.nl/belastingen. Mocht de gewenste informatie er niet bij staan, dan zit het telefoonteam van de gemeente klaar: 14 0529.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten