De belastingaanslagen komen eraan

Op zaterdag 25 februari vallen in de gemeente Ommen de belastingaanslagen in de digitale brievenbus. Het gaat om de gecombineerde aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen over het jaar 2017.

Degenen die zich hebben aangemeld bij MijnOverheid, ontvangen de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal in hun berichtenbox van MijnOverheid. Anderen ontvangen de aanslag per post. De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. De tarieven van de belastingen worden jaarlijks bij de behandeling van de begroting bepaald.

Niet eens met de WOZ-waarde? Gewoon even bellen!

De gemeente Ommen wil de dienstverlening rond de afwikkeling van reacties en bezwaren vereenvoudigen en versnellen. Soms zijn er eenvoudige vragen over de WOZ-waarde of zijn er onjuistheden in de belastingaanslag te melden. In die gevallen is het niet nodig een bezwaarschrift te schrijven. De gemeente kan wellicht de vraag of opmerking telefonisch oplossen. Daarom heeft de gemeente Ommen zich voorbereid op snelle afhandeling van bezwaren.

Inwoners/ondernemers kunnen bellen met de gemeente (14 0529) of via facebook/twitter aangeven dat ze gebeld willen worden. Zij krijgen vervolgens direct een WOZ-medewerker aan de telefoon om het bezwaar te bespreken. De taxateur beoordeelt daarna het bezwaar en controleert daarmee de WOZ-waarde. Vervolgens neemt de taxateur opnieuw contact op om de uitkomst te bespreken. Als het nodig is, komt de taxateur langs om de uitkomst te bespreken. De uitkomst wordt per mail of post bevestigd.

Deze manier van werken heeft zowel voor inwoners of ondernemers als voor de gemeente voordelen. Zij hoeven geen brief te schrijven en de gemeente kan de reactie snel afhandelen. De gemeente hanteert deze werkwijze van 27 februari tot en met 27 maart 2017. Indien nodig is daarna nog tijd om officieel bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Nieuwe WOZ-waarde

De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag OZB. De nieuwe WOZ-waarde is bepaald naar de peildatum 1 januari 2016. Doordat de situatie op de woningmarkt verbetert, is de waarde van onroerend goed gestegen. Ook een verbouwing of renovatie kan leiden tot een aanpassing van de WOZ-waarde.

Meer weten over de gemeentelijke belastingen?

Alle informatie over de gemeentelijke belastingaanslagen 2017 zijn te vinden op www.ommen.nl. Mocht de gewenste informatie er niet bij staan, dan zit het telefoonteam van de gemeente klaar: 14 0529.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten