Bijdrage voor incidentele activiteit

De F.E. Baron Mulertstichting ondersteunt jaarlijks een incidenteel doel of project dat in het teken staat van de gezondheidszorg, het sociaal domein, of sport en cultuur in de gemeente Ommen. Organisaties kunnen een aanvraag voor een financiële ondersteuning doen.

Jaarlijks stelt de stichting een financiële bijdrage beschikbaar voor doelen of projecten van bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage voor een incidentele activiteit of project kan voor 1 mei 2018 een verzoek indienen via www.ommen.nl.
Artikel delen:
Gerelateerde berichten