Samen aan de slag met Village Deals

Gemeente Ommen is een van de 11 gemeenten die meedoet aan het project Village Deals.

In dit project worden creatieve mogelijkheden bedacht om voor inwoners die nu nog gebruik maken van de dagopvang, toch aan een baan te helpen. Onder andere Baalderborg, RIBW en Larcom in de gemeente Ommen zijn de uitdaging aangegaan en denken mee over een nieuwe, innovatieve aanpak. Uiterlijk eind mei willen de deelnemers met een voorstel komen.

‘Ik ben ontzettend blij dat de organisaties in Ommen mee doen met Village Deals. Samen met hen kunnen wij mooie mogelijkheden verkennen en zoeken om te zorgen dat iedereen in de gemeente
mee kan doen en kan werken. Nieuwe samenwerkingsvormen zijn nodig en dat kunnen we niet  zonder de organisaties in de gemeente ontwikkelen” , aldus wethouder Ko Scheele.
Veel inwoners die nu nog niet in staat zijn om te werken en vaak gebruik maken van de dagopvang kunnen mogelijk op termijn wel aan het werk. Hiervoor is een nieuwe aanpak nodig. Verschillende
zorgpartijen in Ommen willen in onderlinge samenwerking meer mogelijkheden creëren om de mensen zonder arbeidscapaciteit door te laten stromen naar loonvormende arbeid. Dat vraagt
verkenning en ontwikkeling van nieuwe methoden. Daarbij moeten de oplossingen vooropstaan en niet de regelgeving en budgetten, het zogenoemde ‘ontschot’. Hiermee wordt in een aantal
casussen ervaring opgedaan. Een voorbeeld is een wen-stage cateringwerkzaamheden bij de Baalderborg van een scholier van de praktijkschool. De stagiair kan door de stages ontwikkelen van
‘arbeidsmatige dagbesteding’ naar meer perspectief op een baan.
In een bijeenkomst hebben de gemeente Ommen (Samen Doen, beleid, consulenten) en een aantal zorgaanbieders/organisaties creatief, buiten de huidige kaders, met elkaar van gedachten
gewisseld over mogelijke vernieuwende samenwerkingsvormen en over het huidige aanbod. Alle partijen hebben de noodzaak hiervan onderschreven en aangegeven een maatwerk-aanbod te
willen ontwikkelen waarbij de inwoner centraal staat.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten