Waterschap maait enkele watergangen eerder voor betere wateraanvoer

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta maait daar waar nodig incidenteel waterbodems van sloten, weteringen en kanalen eerder dan normaal. Door de hoge temperaturen en de start van het groeiseizoen ontstaat er op enkele plaatsen behoefte aan meer wateraanvoer. Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger.

Deze week start het waterschap met het maaien van begroeiing in enkele watergangen, namelijk in de regio Oudleusen, Broekland en Lemelerveld. Om te voorkomen dat op bepaalde locaties in het gebied wateren dichtgroeien en de aanvoer van water wordt belemmerd, begint het waterschap daar alvast met maaiwerkzaamheden. Normaal gesproken voeren zij dit werk uit vanaf 1 juni.

Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet natuurbescherming. Een van de voorzorgsmaatregelen is het niet storen van broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten en het ontzien van beschermde planten. Ook laten ze 50% van de begroeiing staan in deze periode. De oever maaien ze niet, maar alleen het zogenaamde doorstroomprofiel.

Alleen watergangen waar ze niet genoeg water kunnen aanvoeren, worden gemaaid. Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers, maaien ze zoals gewoonlijk na 1 juni. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten