Informatiemarkt windpark de Veenwieken

Op woensdagavond 8 april organiseren de initiatiefnemers van windpark De Veenwieken een informatiemarkt voor de omgeving van dit windpark. De initiatiefnemers zijn Raedthuys en De Wieken. De informatiemarkt wordt gehouden in multifunctioneel centrum De Baron (Julianastraat 54) in Dedemsvaart en duurt van 19.00 tot 22.00 uur.

 

De informatiemarkt wordt georganiseerd omdat de initiatiefnemers het belangrijk vinden om de omgeving te betrekken bij de verschillende stappen die worden gezet bij de ontwikkeling van het windpark.

 

Windpark De Veenwieken is gepland ten zuiden van de kern van Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, Schapendijk en het Ommerkanaal. Dit gebied ligt deels in de gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen. Momenteel zijn de onderzoeken gestart waarmee de effecten van het windpark in kaart worden gebracht. De resultaten zijn nog niet bekend, maar Raedthuys en De Wieken willen laten zien hoe de onderzoeken worden gedaan en welke stappen er nog gaan komen. De onderzoeken vormen de basis voor het milieueffectrapport dat straks deel uit maakt van het vast te stellen gemeentelijke bestemmingsplan en het provinciale inpassingsplan. Deze plannen komen naar verwachting na de zomer in procedure.

 
Tijdens de informatiemarkt is aandacht voor het plan van de initiatiefnemers en de procedurele stappen die gezet moeten worden. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De avond bestaat uit een gezamenlijk deel (19.30 – 21.00 uur) met aansluitend een informatiemarkt tot 22.00 uur. Bij de informatiemarkt kunnen bezoekers in gesprek met de initiatiefnemers en enkele bureaus die bij de onderzoeken betrokken zijn. Ook de betrokken overheden, gemeente Hardenberg en provincie Overijssel, zijn aanwezig. Aanmelden voor de informatiemarkt is niet nodig. Meer informatie vindt u op www.windparkdeveenwieken.nl. Vragen kunnen gesteld worden via info@windparkdeveenwieken.nl.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten