Start kapwerkzaamheden op Landgoed Junne

Als gevolg van de droge zomers in 2018 en 2019 zijn veel Japanse Lariksen op Landgoed Junne dood gegaan of in zeer slechte conditie. De kans op aantasting door Lariksbastkever is hierdoor vergroot en gezonde Lariksen komen in gevaar. Daarom start a.s.r., eigenaar van het landgoed, begin november met de kapwerkzaamheden van dode en verzwakte Japanse Lariksen op Landgoed Junne. De vitale bomen worden gespaard. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren.

De Japanse Lariks heeft veel vocht nodig om te overleven. Door een gebrek aan neerslag en lage grondwaterstand zijn op lokale plekken, veelal op de droogste groeiplaatsen, veel Japanse Lariksen dood gegaan of sterk verzwakt. Het kappen van verzwakte en dode bomen verkleint de kans op aantasting door de Lariksbastkever.

Wat doet de Lariksbastkever?

Het kevertje veroorzaakt sterfte van de Japanse Lariks. De bomen hebben door de droogte van afgelopen zomers onvoldoende weerstand om de insecten te weren. Een gezonde boom geeft hars af wanneer een kever een gaatje in de bast probeert te maken. Daardoor krijgt het insect geen kans larven achter te laten. Zijn de bomen minder vitaal, dan worden ze wel aangetast en gaan ze uiteindelijk dood.

Hoe wordt er gekapt?

De werkzaamheden vinden plaats op basis van een recente bosinventarisatie door de Bosgroep Noord-Oost Nederland. De Bosgroep is een coöperatie van bos, natuur en landgoedeigenaren. Zij adviseren en ondersteunen hun leden in het dagelijks beheer van hun terreinen. Zij hebben deze droogteschade in kaart gebracht en dode en verzwakte bomen gemarkeerd met gele verf. Op plekken waar slechts enkele Japanse Lariksen minder vitaal zijn, wordt er gedund: alleen de slechte exemplaren worden verwijderd. De verwachting is dat bij normale omstandigheden de overblijvende bomen deze gaten weer zullen opvullen. Op locaties waar de vitaliteit van de Japanse Lariks overwegend slecht is, worden alle bomen verwijderd. Per locatie wordt bekeken of er na de bodembewerking gewacht wordt op wat er van nature ontstaat óf worden nieuwe bomen aangeplant. Een gemengd bos is beter bestand tegen dit soort aantastingen. Op deze manier creëren we een nieuwe generatie klimaatbestendig bos.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden worden begin november machinaal uitgevoerd en duren circa twee weken.

Wat merken bezoekers van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen niet zonder machines worden uitgevoerd. Bezoekers zullen de werkzaamheden goed kunnen horen. Indien u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Martijn Jansen van Bosgroep Noord-Oost, bereikbaar op 0523-654590 / m.jansen@bosgroepen.nl.

Landgoed Junne

Landgoed Junne ligt in de gemeente Ommen in Overijssel en is met een oppervlakte van circa 1047 hectare één van de grotere particuliere landgoederen in Nederland. Landgoed Junne bestaat voor ruim 70% (740 hectare) uit bosgebied. 22% (230 hectare) van de grond is landbouwgrond en het overige deel van het landgoed bestaat uit natuur- en recreatiegebied. Landgoed Junne maakt onderdeel uit van een omvangrijk natuurgebied waar veel recreatie plaatsvindt. Er lopen fiets- en wandelroutes door het gebied, zoals het Pieterpad. Het landgoed kent veel cultuurhistorische elementen. Kenmerkend zijn de boerenhoeves, de agrarische esgronden, de brink, houtwallen, stuifzanden, heidegebiedjes en bijzondere houtopstanden. Op het landgoed bevinden zich boerderijen, (vakantie)woningen en een zagerij. Junne staat bekend om zijn gevarieerde bos waarbij de grove den een dominante positie inneemt. Ook zijn er nog veel plekken waar de Japanse Lariks goed floreert. De aanplant van diverse soorten bomen afgelopen jaar slaat, ondanks de droge zomer, goed aan.

Foto (C): Hans Menop

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten