Kaplan roemt kwaliteit van zorg Saxenburgh bij zijn afscheid

“Wij behoren tot de meest patiëntvriendelijke ziekenhuizen en Saxenburgh is qua kennis en kwaliteitsniveau één van de betere organisaties. Niet eenmalig, wij kunnen het ook vasthouden. Wij verbeteren ons steeds verder en daardoor ook onze financiële positie.” Dat stelt Refik Kaplan bij zijn afscheid als lid van de Raad van Bestuur Saxenburgh. Na drie jaar neemt hij per 1 januari 2020 afscheid van deze parttime functie, met op 19 december een receptie voor genodigden.

Drie jaar geleden trad Refik Kaplan desgevraagd toe tot de Raad van Bestuur Saxenburgh. Hij was destijds voorzitter van de medische staf. Na lang nadenken en overleg met thuisfront en naaste collega’s accepteerde hij de dubbelfunctie van lid Raad van Bestuur en cardioloog. “Ik realiseerde mij, dat ik twee banen had die je niet in 40 uur per week redt. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel maakte het makkelijker. De combinatie vraagt veel energie, maar geeft ook energie, omdat je resultaat kunt behalen. De vakgroep cardiologie staat heel goed aangeschreven, zo ook de kwaliteit van zorg in het algemeen.”

Nieuwbouw

Hij vervolgt: “Dagelijks als ik langs het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum loop en weet dat er nog twee nieuwe locaties ouderenzorg worden gebouwd omdat wij het geld er nu voor hebben, vervult mij dat met trots.” Kaplan waarschuwt wel meteen dat ook Saxenburgh geen geldboom in de tuin heeft. “Wij moeten ook sparen voor verbetering van de zorg en investeren in onze medewerkers. Je moet je geld efficiënt inzetten en laten terugvloeien naar de zorg. Daar ben je verantwoordelijk voor. Je moet de juiste keuzes maken. Als medisch specialist weet ik hoe dokters denken en wat patiënten nodig hebben. Daardoor kan ik als bestuurder keuzes maken die bijdragen aan veiligheid en kwaliteit van zorg.”

De Veltstroom

Kaplan blikt terug naar wat hij als bestuurder met Saxenburgh in de afgelopen periode heeft bereikt. “Naast nieuwbouw en kwaliteit van zorg heb ik een bijdrage kunnen leveren aan een gezonder Coevorden, met als resultaat het gezondheidscentrum De Veltstroom. Wij zitten daar samen met de huisartsen in één gebouw. Ik heb mogen zorgen voor de onderlinge binding, een samenwerking die nog verder ontwikkeld moet worden.”

Vertrouwen

“Als dokter heb je een dienend vak, mensen vertrouwen jou. Als bestuurder moet je exact op dezelfde wijze handelen. Je mag het vertrouwen van wie dan ook niet schaden. Dat wil niet zeggen dat je niet kritisch hoeft te zijn. Ik ben redelijk direct. Als iets niet kan, zeg ik dat op basis van argumenten. Niet alle keuzes zijn achteraf altijd goed, maar je hebt wel een keuze gemaakt. Je moet niet met alle winden meewaaien, maar ook zelf nadenken, authentiek blijven en gebruik maken van je positie in deze regio. Wij zijn een regionaal ziekenhuis dat 85% van alle zorg kan leveren. Wij werken intensief samen met de huisartsen en kijken vooral hoe wij mensen kunnen helpen aan een gezondere leefstijl, waardoor zij betere kwaliteit van leven krijgen. Of wij begeleiden hen met ouderenzorg, revalidatie en zorg thuis. Wij kijken ook over onze eigen muren heen. Zo heb ik ervoor gezorgd dat onze specialisten ouderengeneeskunde de Baalderborg en Dagelijks Leven ondersteunen. In theorie concurrenten, maar het beste voor de patiënt is dan belangrijker.”

Ambities

Gevraagd naar de ambities voor de toekomst zie je een tweestrijd bij Kaplan. “Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik beide vakgebieden heel leuk vind. Ik ben niet voor niets aan het studeren (MBA-studie red.), maar ook steeds aan het bijscholen in cardiologie. Waarschijnlijk ga ik de overstap maken naar voltijd bestuurder, maar dan wel naar iets waar ik binding mee heb en ertoe doet. Het zal een weloverwogen keuze zijn, want ik moet dan wel afscheid nemen van mijn vak als cardioloog en kan niet meer terug.” Deze toekomst ligt niet bij Saxenburgh. Bij de start van Wouter van der Kam als voorzitter Raad van Bestuur was dat bekend. “Ik had toen niet de ambitie om de voorzittersfunctie op mij te nemen. Op dat moment vond ik mij daar nog niet ervaren genoeg voor. Ook zou ik afscheid moeten nemen van mijn vak als cardioloog. Daar was ik nog niet aan toe.” Met het terugtreden van Refik Kaplan gaat Saxenburgh in het nieuwe jaar verder met een eenhoofdige Raad van Bestuur.

Tot besluit

Kaplan: “Wij mogen met zijn allen trots zijn op wat er gebouwd wordt en wat wij in Coevorden hebben bereikt. Saxenburgh mag tevreden zijn met de samenwerking met gemeenten en huisartsen. Het gaat niet over onszelf, maar het gaat om de zorg die wij leveren aan mensen in de regio. Dat moet structureel uitstekend zijn. Daar moeten wij met zijn allen aan bijdragen.”

Refik Kaplan is 51 jaar, gehuwd en trotse vader van vijf kinderen. Hij is elf jaar werkzaam als cardioloog bij Saxenburgh. Hij heeft als medisch specialist negen jaar bestuurlijke taken vervuld. De afgelopen drie jaar combineert hij zijn vak met parttime lidmaatschap van de Raad van Bestuur. Het komende jaar zal hij naast het werk als cardioloog zijn studie MBA afronden. Daarna staat hij open voor een bestuursfunctie buiten Saxenburgh, bij een organisatie waar zijn hart ligt.

Op 19 december neemt hij voor genodigden afscheid als lid Raad van Bestuur Saxenburgh.

Foto (Saxenburgh): Refik Kaplan neemt per 1 januari 2020 afscheid als lid Raad van Bestuur Saxenburgh.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten