Saxenburgh verbetert informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional

Na het positief doorlopen van de laatste audits van het landelijke VIPP-programma (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional) en behalen van de modules A2 en B2 kan Saxenburgh vol trots melden dat het VIPP project in december 2019 is afgerond.

Behalen modules A2 en B2

Met het behalen van de modules speelt Saxenburgh in op de zorgbehoefte van patiënten, ze hebben meer inzicht in hun eigen zorgproces en kunnen hier meer regie over voeren. Projectleider Roy Stokvis: ”We willen graag gebruik maken van technologische mogelijkheden om patiënten beter te ondersteunen en willen als organisatie voorbereid kunnen zijn op de toekomst.”

“Met het elektronisch versturen recepten gaat een wens van medisch specialisten en apothekers in vervulling. Wanneer de patiënt bij de apotheek komt, staat de medicatie al klaar. ”, aldus projectleider Richard Olijve.

Wat hebben de modules opgeleverd:

– Patiënt heeft via beveiligd portaal realtime inzage in zijn dossier via MijnSaxenburgh

Patiënten kunnen gebruik maken van een patiëntenportaal en duppen. Hier kunnen ze onder meer de Basisgegevensset Zorg (BgZ) inzien, waaronder hun patiëntgegevens, actueel medicatieoverzicht, correspondentie, medische hulpmiddelen, (operatieve) verrichtingen en geplande zorgactiviteiten.

– We zijn als ziekenhuis klaar om dossiers uit te wisselen met een persoonlijke gezondheidsomgeving
Het gebruik van apps en websites om gezondheidsgegevens te verzamelen komt steeds vaker voor. Een zogenoemd PGO – levenslang online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata.

– Digitaal versturen van medicatievoorschriften naar apotheek

Patiënten kunnen hun medicatie sneller krijgen en dit vermindert de kans op fouten.

Het VIPP-programma helpt ziekenhuizen om de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten en zorginstellingen onderling te bevorderen. Naast het lanceren van het patiëntenportaal MijnSaxenburgh in 2018 heeft Saxenburgh zich het afgelopen jaar (2019) ingezet om te voldoen aan de gestelde criteria.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten