Verbetering van patiëntenzorg door digitaal medicatievoorschrift

Met het digitaal versturen van medicatievoorschriften kunnen patiënten hun medicatie sneller krijgen en vermindert de kans op fouten.

Saxenburgh biedt als eerste regioziekenhuis álle apotheekhoudende huisartsen en apothekers de mogelijkheid om digitaal medicatievoorschriften te ontvangen van medisch specialisten. Sinds oktober bestaat die mogelijkheid voor alle apotheekhoudende huisartsen en apothekers in de gemeente Hardenberg, Ommen en Coevorden. Dat verbetert de patiëntenzorg en heeft veel voordelen voor patiënten, apothekers, apotheekhoudende huisartsen en medisch specialisten.

Het digitaal verzenden van medicatievoorschriften (recepten) sluit aan op de doelstelling van de overheid om de medische zorg papierloos te maken en is onderdeel van VIPP, Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg. Op 8 oktober 2019 hebben Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh, Ruud Blankenburgh, voorzitter Medische Staf Saxenburgh, Anet van de Belt, Beherend apotheker dienstapotheek Rees en Vecht en frank Bruggeman Bestuurder Regio Apotheek Vechtdal de overeenkomst ondertekenend waarmee alle betrokkenen accepteren dat een medicatievoorschrift niet meer ondertekend wordt met een handtekening, zoals de wet voorschrijft, en daardoor digitaal verstuurd kan worden.

Werkwijze

Als een patiënt vanuit het ziekenhuis een nieuw recept nodig heeft, schrijft de arts die voor. Voorheen kreeg de patiënt het recept op papier mee en ging er zelf mee naar de apotheek of apotheekhoudende huisarts. Of het recept werd gefaxed. Daarna moest het recept conform wettelijk voorschrift ook nog per post verstuurd worden naar de desbetreffende apotheek of apotheekhoudende huisarts . Nu kan de arts het recept rechtstreeks digitaal naar de apotheek of apotheekhoudende huisarts sturen. Om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, wordt het recept via een speciaal aangelegde lijn via speciale beveiligde ziekenhuissoftware verstuurd.

Voordelen

Het voordeel voor patiënten is dat ze direct hun medicijn(en) kunnen ophalen bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Het voordeel voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen is dat ze het recept snel ontvangen en de tijd hebben om het medicijn te maken of te bestellen omdat het vaak om een combinatie van medicijnen of andere dosis gaat. Het voordeel voor artsen is dat ze geen recept meer hoeven uit te schrijven maar het kunnen selecteren in hun softwaresysteem en dan versturen. Doordat geen gegevens meer hoeven te worden overgetypt, vermindert het aantal fouten in het patiëntendossier. Bovendien bespaart dit papier.

Nog lang niet alle ziekenhuizen zijn zover dat ze medicatievoorschriften digitaal versturen en dat alle apothekers en apotheekhoudende huisartsen recepten digitaal kunnen ontvangen. Daardoor kan het voorkomen dat patiënten van buiten de gemeente Hardenberg, Ommen en Coevorden het recept nog op papier meekrijgen of dat het gefaxed moet worden naar de betreffende apotheek of apotheekhoudende huisarts. Dat het digitaal versturen van medicatievoorschriften mogelijk is, komt door de goede samenwerking tussen de stadsapotheken, apotheekhoudende huisartsen en medisch specialisten.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten