Meldpunt gevolgen van de Corona-epidemie

Begin maart 2020 werd de samenleving geconfronteerd met de verspreiding van het Corona-virus. De landelijke overheid nam maatregelen om de verspreiding in te dammen.

Deze maatregelen hadden grote consequenties voor kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers in Overijssel. Al snel meldden zij zich bij Zorgbelang Overijssel met vragen en signalen over de gevolgen van de corona-crisis.

Mensen hebben uiteenlopende redenen om hun verhaal te doen:

 Mensen lopen tegen vragen en knelpunten aan en hebben behoefte aan de ondersteuning van de
cliëntondersteuners, de klachtenfunctionarissen en de ombudspersonen van Zorgbelang
Overijssel om antwoorden en oplossingen te vinden.

 Inwoners van Overijssel hebben behoefte aan een luisterend oor of aan een tip bij wie ze terecht kunnen voor praktische hulp.

 Mensen bellen of mailen met Zorgbelang om hun ervaringen door te geven, zodat Zorgbelang Overijssel als belangenorganisatie in gesprek kan gaan met zorgaanbieders, zorgverzekeraars of gemeenten om gezamenlijk een knelpunt op te lossen.

 Tenslotte nemen mensen contact op met Zorgbelang Overijssel om een goed idee of een mooi initiatief door te geven, waar ook anderen weer van kunnen leren. De signalen zijn rijp en groen door elkaar. Instellingen hebben veel knelpunten zelf al snel opgelost. Alle signalen die bij Zorgbelang binnenkomen, zijn gebaseerd op verhalen van burgers en zijn niet altijd door Zorgbelang Overijssel geverifieerd.

Verbeteradviezen

Overheden, zorgverleners, zorgkantoren en zorgverzekeraars zetten zich in om in deze moeilijke tijd de gezondheidszorg en het sociaal domein zo goed mogelijk te laten functioneren.

Onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en regionale zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben behoefte aan informatie over de knelpunten, die inwoners ervaren, om daarmee verbeteringen in gang te zetten.

In regelmatige contacten informeert Zorgbelang Overijssel hen over alle signalen die binnenkomen bij het Meldpunt en adviseert over mogelijke oplossingen. Over de signalen uit de rapportages van april en mei 2020 zijn veel reacties binnengekomen. Veel organisaties zijn met de adviezen aan de slag gegaan.

Andere organisaties willen vooral weten in hoeverre de signalen de eigen organisatie betreffen. Deze rapportage heeft als doel om alle partijen bewust te maken van de problemen die kwetsbare mensen ervaren, zodat er verbeteringen aangebracht kunnen worden. Knelpunten, die een specifieke organisatie of gemeente betreffen, worden ook direct voorgelegd aan de desbetreffende organisatie.

Meldpunt Zorgbelang Overijssel

Zorgbelang Overijssel heeft het Meldpunt, dat al vele jaren bestaat, vanaf eind maart actief opengesteld voor alle meldingen en signalen van inwoners van Overijssel over de coronamaatregelen. De provincie Overijssel ondersteunt dit initiatief met een tijdelijke subsidie.

Het Meldpunt is bereikbaar via het mailadres meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl, het meldformulier
op de website via www.zorgbelang-overijssel.nl/meldpunt-formulier/ en het telefoonnummer 074 – 2913597. De telefoon wordt van maandag tot donderdag van 9.00 tot 13.00 uur bemenst door deskundige medewerkers.

Als het kan en als daar behoefte aan is, krijgt elke inwoner advies over eventuele oplossingen. Cliënten, die direct hulp nodig hebben, worden ondersteund bij het realiseren van passende
oplossingen. Ook worden mensen doorverwezen naar professionele zorgverleners, vrijwillige hulpdiensten of praatlijnen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten