Telt iedereen mee in jouw gemeente?

Iedereen telt mee; op alle leefgebieden en onder dezelfde voorwaarden. De provincie, de stad en het dorp waar iedereen tot zijn recht kan komen. Op school, op het werk, op straat, in de zorg, in de sport of waar dan ook. Dat is het principe van de inclusieve samenleving.

En hoe is dat in uw gemeente? Telt iedereen mee ongeacht achtergrond en mogelijkheden? En kan iedereen mee doen? Wat gaat er goed en wat kan beter? Wat merkt u zelf hiervan? Een oproep aan inwoners en  maatschappelijke organisaties om zich te laten ‘horen’.

In 2006 hebben de Verenigde Naties het verdrag Handicap aangenomen. Hierin staat welke rechten mensen met een beperking hebben. Volgens het VN-verdrag moeten mensen met een beperking net zo goed deel uit kunnen maken van de samenleving als mensen zonder beperking. Bovendien hebben mensen met een beperking het recht om beslissingen te nemen over hun eigen leven.

Nederland heeft het VN-verdrag in de zomer van 2016 bekrachtigd. Dit betekent dat de Nederlandse gemeenten hun uiterste best moeten doen om ervoor te zorgen dat alle mensen met een kwetsbare positie dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als ieder andere inwoner, een inclusieve samenleving.

Inclusie is echter een breder onderwerp dan het mee kunnen doen van mensen met een beperking. Inclusie gaat over het meetellen van alle mensen ondanks eventuele verschillen in gender, culturele achtergrond, religie, sociale positie, seksuele voorkeur enz. Eind 2019 bleek uit onderzoek dat slechts een kwart van de gemeenten in Nederland een plan heeft om de deelname van inwoners met een kwetsbare positie te bevorderen.

In opdracht van de provincie Overijssel voeren de Geluksacademie, Stimuland en Zorgbelang Overijssel , in oktober 2020, een onderzoek uit onder inwoners, gemeenten, adviesraden sociaal domein en maatschappelijke organisaties in Overijssel. Onderzocht wordt wat in de verschillende gemeenten al is ondernomen en wat  er nog nodig is om de (lokale) inclusieve samenleving daadwerkelijk vorm te geven.

Juist inwoners en maatschappelijke (belangen) organisaties worden opgeroepen om in een vragenlijst, via onderstaande link en/of QR code, hun ervaringen te delen. Laat weten hoe u hierover denkt en hoe u het zelf ervaart. Deel uw knelpunten maar geef ook met  mooie voorbeelden aan hoe het wel kan.  De vragenlijst kan tot 26 oktober worden ingevuld.

Geef dit bericht ook gerust door aan anderen. Want iedereen telt mee!

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten