Tegemoetkoming doorbetalen bso voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

Van dinsdag 21 december tot en met zondag 9 januari was de buitenschoolse opvang (BSO) in heel Nederland dicht. Dit was een maatregel tegen het coronavirus, zo ook in de gemeente Culemborg.

 

De regering riep ouders op om de rekening voor de kinderopvang te blijven betalen tijdens de sluiting. Ouders die de rekeningen van de bso zijn blijven betalen tijdens deze sluiting, maar geen kinderopvangtoeslag of bijdrage van de gemeente ontvangen kunnen een vergoeding aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit heet de ’tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Men kan de vergoeding aanvragen van 1 oktober tot en met 1 december 2022.

Het gaat vooral om gezinnen waar één ouder werkt en de ander niet, maar ook bijvoorbeeld expats. De SVB geeft na aanvraag en goedkeuring de tegemoetkoming aan de persoon die de rekening heeft betaald. Dit is ook de persoon die op de rekening genoemd staat. Dat kunnen ouders zijn, maar ook bijvoorbeeld grootouders of verzorgers van het kind.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten