Kaders voor zonneparken en windmolens in de gemeente Dalfsen

Met kaders voor zonneparken en windmolens in Dalfsen ontstaat duidelijkheid onder welke voorwaarden dit wel en niet mogelijk is. De kaders worden op 21 november besproken in de gemeenteraad.

 

De energietransitie komt flink op gang in Dalfsen. Zo liggen er onder andere al veel daken vol met zonnepanelen en staan in Nieuwleusen inmiddels zes windmolens. Maar voor een energieneutraal Dalfsen is meer nodig. Daarom wil de gemeente Dalfsen ruimte bieden voor nieuwe projecten, onder strenge voorwaarden en bovenal samen met inwoners.

Wethouder Andre Schuurman: “Op basis van eerdere behandelingen in de gemeenteraad en gesprekken met inwoners, belangenverenigingen en vakspecialisten heeft Dalfsen nu duidelijke kaders uitgewerkt. Hiermee kunnen initiatiefnemers aan de slag met een hogere kans op draagvlak en acceptatie.” Voorbeelden van kaders zijn zoveel mogelijk lokaal eigendom, goede landschappelijke inpassing en ruime compensatie voor grondeigenaren en omwonenden. De kaders zijn op https://ris.dalfsen.nl/ te raadplegen (zie vergadering 21 november).

Vorig jaar is het gebied Dalfserveld West aangewezen voor nieuwe windmolens en zonneparken. Samen met bewoners en grondeigenaren is hiervoor een proces gestart om te komen tot een energieplan in 2023. Buiten dit gebied zijn onder strenge voorwaarden kleine zonneparken toegestaan.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten