Gemeente Dalfsen zet enquête uit bij agrariërs voor extra inzicht in de agrarische sector

Er gebeurt veel in het landelijk gebied. De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ondanks deze ontwikkelingen, het platteland leefbaar blijft. “Om deze reden willen wij een plattelandsvisie maken, met beleid wat de leefbaarheid van het platteland op peil moet houden. En om, daar waar mogelijk, toekomstperspectief voor de agrariërs te bieden.”

 

Agrariërs en alle werkzaamheden die hierbij horen zijn een groot én belangrijk onderdeel van ons platteland. Wij hebben alle bij ons bekende agrariërs gevraagd of zij een enquête willen invullen. Bent u agrariër en heeft u geen brief ontvangen? De enquête is ook te benaderen via deze link: https://survey123.arcgis.com/share/b60053f4de94499c8b667d3bd08f7ff7?portalUrl=https://geoportaal.vwinfra.nl/portal(externe link)

 

Om goed beleid te kunnen ontwikkelen, is het nodig een scherp beeld van de huidige situatie te hebben van het platteland van de gemeente Dalfsen. Dit doen ze aan de hand van een nulmeting van het landelijk gebied, de eerste stap richting een plattelandsvisie. Hiermee willen we cijfermatig in beeld brengen hoe het platteland en al haar functies ervoor staat. Dit gaat dus niet alleen over de agrarische sector, maar ook over wonen, recreëren, natuur en landgoederen.

Hiervoor zijn veel data online te vinden. “Maar vooral voor de agrarische sector willen wij nog extra informatie ophalen. Zo kunnen we de agrarische sector goed vertegenwoordigen in beleidsprocessen van bijvoorbeeld de provincie en ons eigen beleid gerichter ontwikkelen.”

Uiteindelijk wordt de nulmeting van het landelijk gebied voorgelegd aan de gemeenteraad. “De gemeenteraad bepaalt dan hoe wij verder moeten komen tot een plattelandsvisie. Uitgangspunt is dat we dit samen met bewoners, ondernemers en gebruikers per gebied gaan doen.” Volgens de huidige planning wordt de bespreking van de nulmeting aanstaande juni gehouden tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten