Inloopbijeenkomst klankbordgroep Kindplein Oost in Ommen

De klankbordgroep Kindplein Oost organiseert dinsdag een inloopbijeenkomst. Dit zal samen met onderwijs en kinderopvang gebeuren. Tijdens deze inloopbijeenkomst kan men informatie krijgen én uw reactie geven op een tweetal uitwerkingen voor het toekomstig Kindplein Oost.

 

Iedereen is van harte welkom tussen 18.00 en 20.00 uur op OBS Het Palet aan de Haarsweg 91 in Ommen.

“Mocht u geïnteresseerd zijn in de voortgang en uitkomsten van het locatieonderzoek, dan vindt u meer achtergrondinformatie op de projectpagina van Kindplein Oost”, zo is te lezen op de gemeentelijke website van Ommen.

Het toekomstig Kindplein Oost bestaat uit de partners OBS Het Palet, CBS De Kardoen en kinderopvang De Kleine Kunst. De partners hebben als gezamenlijke ambitie om kansen voor kinderen van 0 tot 12/13 jaar te creëren vanuit een doorgaande leerlijn voor opvang, onderwijs en specifieke zorg binnen het Kindplein Oost. Het doel is de oplevering van een nieuw Kindplein in de zomer van 2025.

De klankbordgroep van het toekomstig Kindplein Oost is een vertegenwoordiging van omwonenden van de Alteveerweg, Nicolaas Maesstraat, de wijk Alteveer, De Strangen en Vlierlanden.

Deze klankbordgroep is opgericht nadat de gemeenteraad de huidige Aldi-locatie als voorkeurslocatie voor het Kindplein Oost had aangewezen. De klankbordgroep heeft geadviseerd om, naast de huidige Aldi-locatie, ook de braakliggende kavel aan de Nicolaas Maesstraatlocatie (ten noorden van het Palet) te onderzoeken als mogelijke locatie voor het Kindplein Oost. Burgemeester en wethouders hebben dit advies voor een bredere verkenning opgevolgd. De resultaten van de twee uitwerkingen zijn tijdens de inloopbijeenkomst te bekijken. “Tevens kunt u uw reactie daarop geven.” De klankbordgroep gaat deze informatie gebruiken voor haar advies aan de gemeente. Uiteindelijk moet de gemeenteraad, ná afweging van alle belangen, een besluit nemen. De verwachting is dat nog voor de zomervakantie hierover een besluit wordt genomen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten