Nieuwe subsidieronde in Dalfsen gestart

Tot 15 augustus 2023 kan iedereen in en om Dalfsen weer een aanvraag indienen voor twee subsidies: de Evenementensubsidie (voorheen gemeentepromotie) en subsidie voor Initiatieven uit de samenleving.

 


De subsidieregeling Evenementensubsidie is gericht op cultuur, natuur, historie, economie, sport en recreatie. De gemeente Dalfsen wil initiatieven stimuleren die zorgen voor promotie van de gemeente Dalfsen in Nederland, die bijdragen aan een groeiende economie in Dalfsen en die gericht zijn op de bezoekers van de gemeente.

Projecten of activiteiten op het gebied van leefbaarheid, culturele ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente Dalfsen kunnen in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage. Dit hoort bij de zogenoemde subsidie ‘Initiatieven uit de samenleving’. Met deze subsidieregeling wil de gemeente Dalfsen initiatiefnemers stimuleren tot samenwerking, vernieuwing en enthousiasme.

De subsidiecriteria voor beide subsidies zijn aangepast. Er is extra aandacht voor de maatschappelijke impact van het evenement en initiatief. Dat houdt in dat het aangevraagde subsidiebedrag in verhouding moet staan tot de maatschappelijke impact (value of money) van het evenement/initiatief voor de gemeente Dalfsen. Dit wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag en kan betekenen dat het toegekende subsidiebedrag lager is dan wat er is aangevraagd. Daarnaast is het minimale aantal punten wat gescoord moet worden op de wegingscriteria, verhoogd.

Alle informatie over de subsidies is te lezen op de website dalfsen.nl/subsidies-cultuur-recreatie-sport-en-welzijn.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten