Financieel toezicht gemeente – Vragen aan Gedeputeerde Staten

Naar aanleiding van het pas verschenen rapport Grond, geld en gemeenten stelt de ChristenUnie in Overijssel vragen aan Gedeputeerde staten. Zij verneemt graag waar, welke en hoe maatregelen genomen worden om de tekorten in de grondexploitatie terug te dringen. Buiten dat wil ze weten in hoeverre de aanpak daarin reëel en wat het effect van het toezicht door de provincie daarop is.

De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel over haar financieel toezicht. Uit een pas verschenen rapport blijkt dat provincies terughoudend zijn bij het financieel toezicht op gemeenten, daar waar de effecten van grondexploitatie leiden tot negatieve cijfers. Op het moment namelijk dat de provincie officieel in het proces komt met preventief toezicht moet de desbetreffende gemeente binnen 4 jaar haar tekorten aanvullen. Dat voorkomt het onder curatele te worden gesteld van die gemeente. De ChristenUnie wil bij ten monde van haar statenlid Sybren Stelpstra weten hoe voorzichtig de provincie Overijssel in dezen handelt en hoe gemeenten het toezicht ervaren. Als bedreiging of helpende hand. Dat laatste zou meer de intentie moeten zijn. Verder wil de ChristenUnie weten hoe het met de grondposities is gesteld in Overijssel en of de plannen om dit te verbeteren reëel zijn. Daarbij wil zij een vergelijking zien met de provinciale prognoses en de aanpak van de verschillende gemeenten. Zij is verder benieuwd of GS bereid is een maatgerichte oplossing te kiezen, zodat niet het totale budget, maar slechts dat van de grondexploitatie onder toezicht komt van de provincie.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten