Werkzaamheden centrum Hardenberg

In het centrum van Hardenberg wordt vanaf maandag 21 september 2015 op verschillende locaties gewerkt aan het regenwaterriool en de (her)inrichting van het openbaar gebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder en duren tot medio november 2015.

Omwonenden zijn tijdens inloopavonden begin september geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning.Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de straten afgesloten voor doorgaand verkeer maar blijven winkels en woningen bereikbaar. Van Gelder zorgt voor duidelijke omleidingsroutes.

Sallandsestraat

In de Sallandsestraat worden snelheidsremmende maatregelen aangelegd die passen bij het 30 km per uur regime, wordt de bestrating vernieuwd en het regenwaterriool uitgebreid.

Lage Gaardenstraat

De Lage Gaardenstraat wordt opnieuw ingericht vergelijkbaar met de Stationsstraat, waarbij parkeren op trottoirniveau plaatsvindt. Ook wordt het riool vernieuwd en een regenwaterriool aangelegd dat aansluit op het bestaande regenwaterriool.

Piet Heinstraat / M.H. Trompstraat

De Piet Heinstraat en het laatste stuk van de Trompstraat worden ingericht als fietsstraat, zodat een veilige fietsverbinding ontstaat tussen de scholen en het centrum. De inrichting is vergelijkbaar met die van de Gramsbergerweg, waarbij fietsers voorrang hebben en auto’s te gast zijn in de straat. In beide straten wordt een regenwaterriool aangelegd en aangesloten op het bestaande regenwaterriool.

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met  uitvoerder van Van Gelder op telefoonnummer 0525-659888. Omgevingsmanager Paulien Bisschop is ook op hetzelfde telefoonnummer of per mail (pbisschop@vangelder.com) bereikbaar.

Bij vragen voor de gemeente is Gerard Oord van de afdeling Openbaar Gebied op telefoonnummer 14 0523 te bereiken. Op de website van de gemeente Hardenberg staan faseringskaarten van de werkzaamheden per locatie.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten