Leden Coöperatie Vitaal Vechtdal bepalen eigen zorg

In de onlangs opgerichte Coöperatie Vitaal Vechtdal staan de 15.000 polishouders van de Vitaal Vechtdal Polis aan het roer van hun eigen zorg en welzijn. In deze voor Nederland unieke samenwerkingsvorm werken de gemeenten Ommen en Hardenberg, huisartsen, de Saxenburgh Groep, Zilveren Kruis Achmea en Vrieling Adviesgroep aan de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van zorg voor de 160.00 burgers van de Vechtdalregio. De Vitaal Vechtdal Polis voor 2016 is eind november beschikbaar voor alle bewoners van de regio.

Vitaal Vechtdal zet vanaf 2011 met regionale partijen en zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een beweging in naar gezondheid en vitaliteit met de bewoners van het Vechtdal. De volgende stap wordt gezet met de oprichting van de Coöperatie Vitaal Vechtdal. De startende partijen – Saxenburgh Groep, Medrie, de gemeenten Ommen en Hardenberg en Vrieling Adviesgroep – schenken kennis, ervaring, het gedachtegoed en de huisstijl aan de coöperatie. Paul Habets, lid Raad van bestuur huisartsenorganisatie Medrie en huisarts in Ommen; Pauline Terwijn, lid Raad van bestuur Saxenburgh Groep en Jasper Vrieling, commercieel directeur van de Vrieling Adviesgroep vormen het voorlopige bestuur van de Coöperatie Vitaal Vechtdal. Definitieve bestuursleden worden gezocht onder inwoners van de regio. De gemeenten Ommen en Hardenberg zijn nauw betrokken bij het beleid van de coöperatie en werken mee aan de verbinding tussen het sociaal domein en zorgaanbieders.

Vitaal Vechtdal gelooft in een integrale aanpak. Zij kunnen ziekte voorkomen als ze op de werkvloer, in het onderwijs en de woonomgeving met zorg en welzijn burgers ondersteunen bij het voorkomen van ziekte. Om minder ziekte, eenzaamheid en afhankelijkheid te hebben en meer gezondheid, zelfredzaamheid, welzijn en participatie te krijgen, is een aanpak met alle verantwoordelijke partijen noodzakelijk. Een andere manier om met elkaar te werken, levert niet direct resultaat. Alleen lange termijn planning en stabiel beleid leveren effect op. We kunnen het stijgen van kosten van ziekte alleen beheersen door het bevorderen van een gezonde leefstijl vanaf jeugd, tijdens opleiding en in werk en gezin. Op termijn kunnen ze dan het aantal nieuwe chronisch zieken verminderen, chronisch ziek-zijn later laten beginnen en daarmee de vraag naar chronische zorg beheersbaar houden.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten