Begroting Waterschap Drents Overijsselse Delta gericht op klimaatverandering en ambities

Op 4 januari bespreekt het Algemeen Bestuur van het ‘fusie-waterschap’ Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de begroting voor 2016. De begrotingen van de vroegere waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden zijn hierin opgegaan. Per 1 januari 2016 werkt het nieuwe waterschap in Zuidwest- en Midden-Drenthe en in  West-Overijssel.

De begroting en tarieven van de waterschapsbelasting worden jaarlijks vastgesteld. De totale belastingopbrengst is in 2016 begroot  op ruim 113 miljoen euro. Het werk aan onder andere de veiligheid van dijken en kades, de ruimte voor water en de zorg voor schoon water, zoals dat de komende jaren op het waterschap af komt, bepaalt de tarieven. Als gevolg van deze taken en ambities stijgt de begroting enigszins, maar dankzij de fusie is deze stijging marginaal. Door de fusie worden de tarieven voor alle inwoners en bedrijven in het nieuwe waterschapsgebied gelijkgetrokken.

Klimaatverandering vraagt veel aandacht
Veiligheid staat voorop. De gevolgen van de klimaatverandering (droogte én overvloedige regenval) vragen om kostbare maatregelen. Water moet in tijden van veel neerslag en hoogwater worden afgevoerd en moet worden vastgehouden voor tijden van grote droogte. Dijken moeten worden versterkt. Dat geldt voor alle waterschappen en is vastgelegd in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Drents Overijsselse Delta draagt ieder jaar 6 miljoen euro bij aan de nationale waterveiligheid.

Schoon water
Ook innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke items in de begroting. Het aanpassen van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) om het afvalwater schoon te maken, kost geld, maar levert ook geld op. Zo worden op de rwzi’s veranderingen aangebracht om energie en grondstoffen terug te winnen. De rioolwaterzuivering in Zwolle wordt, net als in Echten, een  Energiefabriek: uit het rioolwater wordt straks zoveel elektriciteit opgewekt dat de zuivering zelfvoorzienend wordt in elektriciteitsgebruik en het zelfs terug levert aan het elektriciteitsnet.

Tarieven
Dat de tarieven nu worden gelijk getrokken, betekent voor sommige groepen een verhoging, voor andere een verlaging. Zo gaan de inwoners van het voormalige waterschap Reest en Wieden per huishouden minder betalen en de agrariërs in dat gebied juist meer. In het gebied van het voormalige Waterschap Groot Salland is dat precies omgekeerd. Daar betalen de agrariërs minder dan voorheen en zijn de huishoudens zo’n €12,50  per jaar duurder uit. De eigenaren van natuurgebieden betalen in beide gebieden ruim €1,40 meer per hectare.

Aangenaam: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. De organisatie gaat ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen beheren voor bijna 600.000 inwoners. Qua oppervlakte is het waterschap het op één na grootste waterschap van Nederland Tot medio 2016, wanneer het aangekochte pand in Zwolle in gebruik wordt genomen, werken de medewerkers vanuit de huidige locaties in Zwolle en Meppel.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten