Startbijeenkomst RTC 2020

HARDENBERG – Op dinsdag 20 januari vond de startbijeenkomst van het project RTC 2020 plaats. Een project om de samenwerking tussen het RTC, bedrijven in de regio, gemeente en het onderwijs te stimuleren. Met als doel instroom in het technisch onderwijs te bevorderen, innovaties binnen bedrijven stimuleren en de lesprogramma’s van het onderwijs hierop aan te laten sluiten.

Christien de Graaff, College van Bestuur Alfa-college, beschreef de aanleiding van het project en de doelen die nagestreefd worden. Zij benadrukte nogmaals het belang van samenwerking met en ondersteuning door de bedrijven uit de regio, de gemeente en provincie. Zonder RTC en bedrijven geen RTC 2020!

Voorzitter van het hoofdbestuur RTC Gerrit Kuiper, wethouder Jannes Janssen, regiodirecteur Alfa-college Hardenberg Klaas Bakker en Bjorn Wesselink van het gastbedrijf Masevon voerden onder leiding van Annelies Veldhuis, projectleider RTC 2020, een rondetafelgesprek over de meerwaarde van het RTC en van het project RTC 2020.

Professor Wim de Ridder, gaf een inspirerende, prikkelende lezing over innovaties, de toekomst in de techniek en de mens daarin. Volgens de Ridder is de techniek zover, nu de mens nog. Hij daagt het RTC uit om koploper te worden in innovaties en het opzetten van kenniskringen die als een netwerkorganisatie gaan dienen.

Na het beantwoorden van vragen uit het publiek werd er, onder het genot van een hapje en drankje, volop genetwerkt. De professionele catering werd verzorgd door studenten.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten