Foto: Johan Bokma

Ontstening Vechtoevers Vilsteren in volle gang

De werkzaamheden voor de ontstening van de Vecht zijn in volle gang. De oevers worden hierdoor natuurvriendelijk ingericht.

 

Het project natuurvriendelijke inrichting Vechtoevers Vilsteren-Dalfsen omvat de ontstening, inclusief gedeeltelijk natuurvriendelijke inrichting, van 4,5 km Vechtoever tussen Vilsteren en Dalfsen met bijbehorende voorzieningen en ontstening van 1,1 km Vechtoever ter hoogte van de Vechtcorridor bij Zwolle.

 

Tussen Vilsteren en Dalfsen worden de Vechtoevers over een lengte van 4,2 km volledig ontsteend. In de buurt van een woning wordt de Vecht over 300 m uit veiligheidsoverwegingen gedeeltelijk ontsteend tot 20 cm onder het winterpeil naar analogie van de gedeeltelijke ontstening ten noorden van A28. Op de noordoever ten oosten van het pontje wordt de reeds aangelegde natuurvriendelijke oever van 300 m lengte gehandhaafd. Vanwege de aanwezigheid van het pontje en de aangrenzende oude vuilstort “De Stokte” is het ongewenst, dat de oevers hier kunnen eroderen. Op de noordoever wordt stroomafwaarts van het pontje een strook van 600 m lengte over een breedte van ca. 30 m schuin afgegraven. Hiervoor is 1,2 ha grond aangekocht. Een oeverstrook van 10 m was al in bezit van het waterschap.

 

In overleg met de aanliggende eigenaar op de zuidoever Staatsbosbeheer wordt niet alleen de oever ontsteend, maar worden ook doorbraken gerealiseerd in de oever door het maaiveld langs de Vecht gedeeltelijk te verlagen. Hierdoor kan het water sneller het gebied instromen naar de laaggelegen delen, hetgeen tevens bijdraagt aan de natuurwaarden. Het gaat hierbij o.a. om een tweetal oude nog deels in het landschap herkenbare meanders. Bij de Vechtcorridor wordt uit een oogpunt van veiligheid de noordoever over een lengte van 300 m slechts gedeeltelijk ontsteend tot 20 cm onder het winterpeil en wordt een steenkoffer aangelegd met vrijkomende bestortingsmaterialen. De zuidoever wordt over een lengte van 590 meter volledig ontsteend en 215 m wordt gedeeltelijk ontsteend.

 

Artikel delen:
Foto's 5
Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Gerelateerde berichten