Vechtdal Breed geeft reactie op onrust

In de pers is recent geschreven over de aanleg van glasvezel in de Achterhoek. De aanleg lijkt door steun van de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten veel goedkoper te kunnen dan in het buitengebied van Ommen. We merken dat dit onrust geeft en we begrijpen dat.

 

Vechtdal Breed is een bewonersinitiatief dat zich inzet voor snel internet in het buitengebied van Ommen. Dit project is afhankelijk van leningen en subsidies van de provincie Overijssel. Vechtdal Breed heeft op basis hiervan een business case gemaakt die is beoordeeld door professionals van diverse instanties. Hierin komt de eigen bijdrage uit op 2500 euro per aansluiting. Ook andere initiatieven in de provincie Overijssel en de provincie Gelderland zitten in hun berekeningen rond dit bedrag. De stichting Vechtdal Breed wordt in februari omgezet in een coöperatie. Alle voordelen die we kunnen behalen gaan terug naar de leden. Onze belangrijkste insteek is en blijft “Door alle leden samen en voor alle leden samen”.

 

Eind vorig jaar hebben een aantal gemeenten in de Achterhoek samen met de provincie Gelderland een intentieverklaring getekend. De partijen hebben afgesproken samen een breedbandbedrijf op te richten voor de aanleg van snel internet in de betreffende buitengebieden. Het voorstel is dat de deelnemende inwoners nu eenmalig 500 euro betalen, en daarnaast per maand 6 a 7 euro bijdragen gedurende 25 jaar. De totaalprijs voor komt daarmee uit op een vergelijkbaar bedrag als aangeboden wordt door Vechtdal Breed.

 

Dit voorstel in de Achterhoek is echter nog geen gelopen race. De colleges van B&W van de tien gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland moeten nog een besluit nemen over de deelname aan en financiering van het project. Daarna moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten van Gelderland een besluit nemen over de deelname en garantstelling. In de komende maanden moeten er dus nog diverse besluiten genomen worden voordat de voorgenomen plannen definitief worden.

 

Op dit moment maken wij voor Ommen gebruik van de regeling zoals die er nu is. Vanzelfsprekend heeft het Gelderse initiatief onze aandacht en zullen wij in gesprek blijven met de provincie Overijssel, de gemeente Ommen en de overige burgerinitiatieven in onze provincie. Vechtdal Breed zal zich blijven inzetten voor snel en betrouwbaar internet in het buitengebied van Ommen.

We roepen bewoners van het buitengebied op om zich wel te blijven inschrijven. Dit is nog steeds de enige wijze om een glasvezelnetwerk te realiseren in het buitengebied. De providers zien in de buitengebieden geen commercieel belang om daar een netwerk aan te leggen. Vechtdal Breed is er voor de bewoners en gaat voor het maximale resultaat. Dat betekent een goed en betrouwbaar netwerk volgens de laatste technologie tegen de laagst mogelijk kosten. En natuurlijk geldt die eventueel lagere prijs ook voor de mensen die zich al ingeschreven hebben. Samen kunnen we laten zien dat we mee willen doen aan de toekomst.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten