Tuberculose ook nog steeds in Nederland

Op 24 maart was het Wereld Stop Tuberculose Dag. Op deze dag vroeg KNCV Tuberculosefonds en de GGD’en aandacht voor de ernst van de ziekte tuberculose. Tuberculose lijkt een vergeten ziekte. Mensen denken dat het ‘iets van vroeger’ is, of dat wij het hier in Nederland toch niet kunnen oplopen. Het tegendeel is waar.

Vergeten ziekte
Tuberculose (tbc) in Nederland lijkt misschien ‘iets van vroeger’, maar tbc is wereldwijd de dodelijkste infectieziekte. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen door deze besmettelijke ziekte. Wereldwijd is er sprake van een TBC-alarm, elke dag raken meer dan 260.000 mensen besmet en overlijden er ruim 4.000 mensen. Onnodig, want tbc-patiënten kunnen door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling volledig genezen.

Tuberculose in Nederland
Ook in Nederland en in de regio IJsselland komt tuberculose nog regelmatig voor. Gelukkig is de ziekte in Nederland goed onder controle en kunnen patiënten rekenen op een goede behandeling. In 2014 was het aantal tuberculosepatiënten in Nederland 814 en dit aantal is in 2015 licht gestegen naar 867 patiënten. Het jaarlijkse aantal patiënten met tuberculose in de regio IJsselland varieert van 17 patiënten in 2014 en 12 in 2015.

Landelijke campagne
Het centrale thema van de landelijke campagne is ‘in de tijd dat je bezig bent …’ en koppelt het nog altijd enorme aantal tbc-besmettingen in de wereld aan de tijdsduur van de activiteit die men op dat moment doet, bijvoorbeeld een online puzzel.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten