Brug bij stuw Junne weer open voor personenauto’s

De brug bij de stuw in Junne is weer opengesteld voor personenauto’s. De brug blijft afgesloten zwaar landbouw- en vrachtverkeer. Voor en op de brug geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. De gemeente Ommen en waterschap Vechstromen brengen samen in beeld welke mogelijkheden er zijn voor een vervangende brug die geschikt is voor landbouwverkeer.

De brug bij de stuw in Junne is sinds begin februari afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat was nodig vanwege de slechte conditie van de constructie van de brug en stuw. Dit is onder andere veroorzaakt door zwaar verkeer. Door de ontstane situatie kon de gemeente Ommen verkeersveiligheid niet garanderen en is besloten de brug af te sluiten.

In de afgelopen periode is het draagvermogen van de constructie van de brug en stuw berekend. Hieruit blijkt dat het niet meer verantwoord is de brug open te houden voor zwaar landbouw- of vrachtverkeer. De constructie is uitsluitend nog geschikt voor verkeer met een maximaal gewicht van 3 ton (3.000 kilo) dat met lage snelheid over de brug rijdt.

De brug heeft een belangrijke functie voor bewoners van de omgeving Junne en Stegeren. Daarom heeft het college van B&W besloten om de brug op donderdag 30 maart weer open te stellen voor motorvoertuigen die lichter zijn dan 3 ton. In de regel gaat het hierbij om personenauto’s en bestelbusjes. Bij gebruik van een aanhanger mag de totaalmassa niet groter zijn dan 3 ton. Op Junnerweg geldt ter plaatse van de brug een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

De brug blijft dicht voor motorvoertuigen die zwaarder zijn dan 3 ton, zoals tractoren en vrachtwagens. Om te voorkomen dat de brug toch gebruikt wordt door zwaar verkeer, heeft de gemeente Ommen maatregelen genomen. Voor en op de brug zijn portalen geplaatst. Hierdoor is het voor voertuigen hoger van 2,20 meter en breder dan 2,30 meter onmogelijk om de brug op te rijden. Ook zijn borden geplaatst. Voor zwaar ve   rkeer is een omleidingsroute ingesteld. Alle verleende ontheffingen voor het passeren van de brug in Junne voor zware voertuigen zijn tot nader order ingetrokken.

De gemeente Ommen is eigenaar/beheerder van de brug. Waterschap Vechtstromen is eigenaar/beheer van de stuw onder de brug. Beide partijen zetten het onderzoek naar de constructie van de brug en stuw voort. Zo wordt nog onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de fundering. Daarna brengen gemeente en waterschap de mogelijkheden in beeld voor een vervangende brug die geschikt is voor landbouwverkeer. Hierover is de gemeente in overleg met de agrarische sector. Naar verwachting is nog voor de zomer bekend welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten