Kandidatenlijst ChristenUnie Ommen: Van der Mooren opnieuw lijstaanvoerder

Het bestuur van de ChristenUnie Ommen heeft de conceptlijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Op 7 november kunnen de leden zich over de lijst uitspreken. Frans van der Mooren voert opnieuw de lijst aan. Continuïteit, kennis en ervaring zijn belangrijk. Dat zijn woorden die allemaal op Van der Mooren van toepassing zijn. Frans van der Mooren maakt al tien jaar deel uit van de Ommer raad.

Op de tweede plaats staat Ommenaar Gerard Marsman. In de afgelopen periode is hij tussentijds in de raad benoemd en inmiddels heeft hij een vaste plek verworven. Marsman is in Wageningen opgeleid (Agro en Food) en werkt als manager kwaliteit bij Friesland Campina.

Op nummer drie komt Marleen Hemstede als eerste vrouwelijke kandidaat. Marleen Hemstede (39) is een echte nieuwkomer in de politiek. Een van de wensen van het bestuur bij de kandidaatstelling was om een vrouw in de top van de lijst te kunnen presenteren. Hemstede werkt als stafmedewerker ketensamenwerking bij Ministerie van Justitie. Johan Wind (45) komt op de vierde plaats. De afgelopen periode was hij lid van de gemeenteraad van Ommen namens de ChristenUnie. Wind is werkzaam in de metaaltechnology.

Met Bart Visser op vijf heeft de ChristenUnie een jonge twintiger op de lijst. Bart Visser werkt aan een afstudeerproject bij de Provincie Overijssel. Zo hoopt hij zijn studie aan de Radboud Universiteit af te ronden. Visser is bovendien voorzitter van de jongerenraad van Staatsbosbeheer.

Op de zesde plaats staat Hugo Tromp, teamleider bij Staatsbosbeheer en voor de ChristenUnie ook actief bij het waterschap. Gerrit Jan Ekkelkamp is de tweede twintiger op de lijst van de ChristenUnie. Hij studeert planologie te Groningen.

Gerla Schuurhuis-Schra staat op de achtste plaats en is de tweede vrouw op de lijst van de ChristenUnie. Zij heeft een onderwijskundige achtergrond. De plaatsen 9 tot en met 15 worden ingenomen door Jan Westert, Jeffrey Paarhuis, Gerri van Gerner-Weelink, Jeroen van der Geest, Kasper Stroobosscher, Henk Hiemstra en Gerrit Kobes.

Artikel delen:
Foto's 3
Gerelateerde berichten