Inspiratie Machteld Huber voor 250 (zorg)professionals

Machteld Huber inspireerde een volle zaal met ruim 250 (zorg)professionals over positieve gezondheid. Haar belangrijkste advies? Stel de mens centraal, niet de ziekte. Zie gezondheid als een positief middel zodat iemand de dingen kan blijven doen die voor hem/haar belangrijk zijn.

Professionals uit het onderwijs, gemeenten, het bedrijfsleven en voornamelijk uit de zorg kwamen woensdag 7 februari bijeen in het Alfa-college Hardenberg om de lezing van arts-onderzoeker Machteld Huber over positieve gezondheid te horen. De bijeenkomst was een initiatief van Beter Thuis Wonen, Alfa-college Hardenberg en Vitaal Vechtdal. De studenten van het Alfa-college leverden een bijdrage in de organisatie van het congres. Het doel van deze bijeenkomst was de verschuiving te benadrukken van zorg en ziekte behandelen naar preventie en het stimuleren van een gezonde, actieve levensstijl.

Positieve gezondheid is gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie. Het concept van Machteld Huber benadrukt de potentie van mensen om – ieder binnen zijn eigen mogelijkheden –  het beste uit het leven te halen. Daarbij ligt de nadruk niet op de ziekte van iemand, maar op wat die persoon wil en kan.

Voor veel aanwezigen in de zaal is werken met het concept positieve gezondheid een andere aanpak dan men gewend is. De zorgprofessional stelt hoofdzakelijk iemands klacht of ziekte centraal. Daar moet iets aan gedaan worden. Huber geeft aan dat in het gesprek tussen zorgprofessional en cliënt meer de gehele mens centraal dient te staan: wat is voor ú belangrijk, wat zou ú willen veranderen? Dit is een ‘ander’ gesprek dan uitsluitend praten over iemands ziekte.

Daarom is samenwerking tussen organisaties in het sociale domein in het Vechtdal ook zo belangrijk. Meer nadruk op positieve gezondheid vereist inzicht in elkaars expertise en elkaar weten te vinden. Deze bijeenkomst droeg daar zeker aan bij. Deze werkwijze past uitstekend bij Vitaal Vechtdal, een beweging gedragen door vele organisaties om met een scala aan activiteiten bij te dragen aan welzijn, vitaliteit en gezondheid in het Vechtdal.

Foto: Machteld Huber (arts-onderzoeker) en Paul Habets (huisarts en bestuursvoorzitter Vitaal Vechtdal)

Artikel delen:
Gerelateerde berichten