Gezocht: nieuwe Commissaris van de Koning

De Provincie Overijssel is op zoek naar een nieuwe Commissaris van de koning. Mevrouw Ank Bijleveld-Schouten is benoemd tot minister van Defensie en afgetreden als Commissaris.

De heer Boele Staal is met ingang van 19 december 2017 benoemd tot waarnemend Commissaris. Provinciale Staten zijn dus nu op zoek naar een nieuwe Commissaris.

Profielschets en vacature

Provinciale Staten stelt een profielschets samen, een soort vacaturetekst, voor de nieuwe Commissaris. De profielschets verwoordt wat Overijssel verwacht van de nieuwe Commissaris. Hierbij luisteren we naar inwoners en organisaties uit de provincie.

De profielschets wordt vastgesteld in een vergadering van Provinciale Staten in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa Ollongren. Daarna wordt de vacature opengesteld en kan er officieel gesolliciteerd worden.

Provinciale Staten van Overijssel horen graag vóór 15 februari van de inwoners van Overijssel aan welke eigenschappen de nieuwe Commissaris moet voldoen. Vindt iemand bijvoorbeeld dat de nieuwe Commissaris daadkrachtig en snel of juist meer wijs en bedachtzaam moet zijn? Of is de nieuwe Commissaris bij evenementen: zichtbaar aanwezig of meer betrokken op de achtergrond? De Provincie is benieuwd naar de mening van burgers op deze en andere vragen.

Iedereen kan digitaal aan de enquête anoniem deelnemen op www.mijnoverijsselseCommissaris.nl.

De enquête is ook telefonisch in te vullen: 0800-7575755 (gratis).

De uitkomsten van de enquête worden meegewogen bij het maken van de profielschets. Dit is een overzicht van eigenschappen waar de nieuwe Commissaris aan moet voldoen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten