Stichting de Kern zoekt vrijwilligers

De Kern is op zoek naar vrijwilligers voor Back on Track, een ondersteuningsprogramma voor leerlingen van groep 8 die het lastig vinden om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs en voor jongeren die al op het voortgezet onderwijs zitten, maar het daar moeilijk hebben.De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar je alleen niet uitkomt. Je kunt er terecht voor algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, Formulieren Brigade en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.

De mentor/coach die gezocht wordt gaat aan de slag met jongeren die te maken hebben met een moeilijke thuissituatie, niet lekker in hun vel zitten, sociaal onvoldoende weerbaar zijn of moeite hebben met plannen en organiseren. De vrijwilliger spreekt wekelijks met een jongere af, helpt bij organiseren van huiswerk, indelen van tijd en bijhouden van een agenda, stimuleert en motiveert en is klankbord en rolmodel.

Voor meer informatie:
Erika Odink
06-10042144
0523 – 236050

Artikel delen:
Gerelateerde berichten